Viktig information

Här finns viktig information för boende i Nattbrisens samfällighetsförening.


Nattbrisens styrelse och övriga ansvariga

Styrelse

Björn Edlund                            Ordförande
Ulrika Nykvist                          Vice ordförande
Anna Stephensson-Möller     Sekreterare
Luiz Antonio Milani                Kassör
Erik Dunkars                            Värmeansvarig
Peder Gjervaldseater              Parkering/garage

Övriga områdesansvariga

Peter Lundgren         Suppleant (biträdande värmeansvarig)
Stefan Markenfeldt  Byfogde
Roger Scherman       Undercentraler
Ulf Orento                  Grönområden
Mikael Palmblad      Webbansvarig
Ulrika Nykvist           Lokaler

Deklarationsvärde – avdragsgillt belopp Tax 2018

Nu är det snart dags att deklarera och årets belopp som varje fastighet har rätt att göra avdrag med = 583 kronor. Det avser erlagda räntekostnader och dras av under ”kapital”.

 

TryggaNattbrisen – SMS-grupp för grannsamverkan

Nu finns sms-gruppen TryggaNattbrisen tillgänglig för dig som bor i området. Genom att koordinera en samtalslista blir det enkelt att få hjälp om exempelvis ett inbrottslarm sätts igång. På detta sätt kan vi hjälpa varandra att hålla koll på området. Det kostar inget att anmäla sig. Du anmäler dig till gruppen via länken nedan och kan sedan nå alla i gruppen med ett SMS. När du går med i gruppen får du gruppens telefonnummer.

Anmäl dig via länken: TryggaNattbrisen

Isgruppen

Isen på fotbollsplanen vid Stallets Skola spolas av frivilliga från Nattbrisen. Status på isen hittar du här: nattbrisbana.blogspot.se