Nattbrisens kalender

Vi har skapat en ny sida där vi samlar kommande händelser inom Nattbrisens samfällighetsförening. Dessa händelser och datum hittar ni under

Boendeinformation -> Kalender

 

Kommande viktiga datum just nu är:

Mars
4 mars – Städning norra garagetaket
5 mars – Städning södra garagetaket

 

April
23 april – Kontaktombudsträff
27 april – Vårstädning

Parkeringsförbud på våra garagetak

Följande datum är det parkeringsförbud på våra garagetak i vinter.

 Observera att parkeringsförbudet gäller enligt skyltning vid respektive infart, och att parkeringsförbudet alltså inte är beroende av om det ligger snö eller inte. 

 Norra garagetaket:

måndag 3 dec
måndag 7 jan
måndag 4 feb
måndag 4 mars

(Det är första icke-röda måndagen i månaden.)

 

Södra garagetaket:

tisdag 4 dec
tisdag 8 jan
tisdag 5 feb
tisdag 5 mars

(Det är första icke-röda tisdagen i månaden.)

 

Tack på förhand för att vi hjälps åt att tömma taken dessa dagar!

 

Mvh Styrelsen

Problem med fukt på vinden?

Fukt på vinden är otrevligt då det kan leda till mögelproblem!

 

En orsak till detta kan vara rör sammanbundna med avloppssystemet som går upp på vinden. Dessa rör hjälper visserligen till att utjämna trycket då undertryck skapas i avloppsledningarna genom spolningar och annat. Det är emellertid viktigt att röret är utrustad med en s.k. vakuumventil (se bild på hur en sådan kan se ut, den övre delen kan exempelvis vara av frigolit).

Denna ventil släpper in luft i avloppssystemet från vinden vid undertryck men hindrar varm fuktig luft att blåsas ut på vinden och skapa problem. Om man har ett sådant rör bör man kontrollera att det är utrustat med en vakuumventil.

Om man inte vill ha ett sådant här rör som går ut på vinden kan man leda ut röret genom taket, vilket många gör. Då våra tak börjar bli gamla och några fastighetsägare planerar byte av tak så är det bra om man även tar med denna fråga i planeringen.

/Styrelsen

Viktig information om VA-ledningarna

SEOM skall i höst (2018) utföra arbeten på våra VA-ledningar (Vatten/Avlopp). Då kommer de nedre delarna av Klockargränd att bli otillgänglig för biltrafik, dvs nedanför den lilla ”backen” från södra vändplan. De planerar att hålla på mellan mitten av augusti till mitten av december. Detaljerad planering har utlovats till senare i maj.

SEOM kallar till informationsmöte

SEOM kallar till informationsmöte torsdagen den 26/4 kl 18.00 i Norra gemensamhetslokalen angående kommande omläggning av VA-ledningar på Klockargränd.

Kallelsen gäller endast fastighetsägare på Klockargränd samt Organistgränd 2-16

Bakgrund:

VA-ledningarna i Klockargränd har haft problem en längre tid vilket föranlett spolningar. Tidigare gjordes spolningarna en gång i månaden men sedan en tid tillbaka görs de en gång i veckan. Vi börjar nu närma oss en utlovad omläggning av VA-ledningarna.

Kontaktperson hos SEOM är

Åke Gerdt 

ake.gerdt@seom.se

Extern konsult på Sollentuna Energi & Miljö
Ao Vatten

Nattbrisen friskvårdslokal

Nattbrisen undersöker intresset och möjligheten att inreda södra samlingslokalen till en enkel friskvårdslokal och vi har sammanställt en enkät som vi vill att ni fyller i. Tanken är att de medlemmar som vill utnyttja lokalen erlägger en liten avgift (50 kr/månad/hushåll) som täcker lokalens löpande kostnader.

Enkäten hittar ni på:

https://bit.ly/2q6FVuP

Ni som redan lämnat in enkäten i pappersform behöver inte fylla i webbenkäten.

 

Problem i sophusen

Hej!

Vi har problem med att kompostpåsarna fryser fast i kärlen vid minusgrader. Det gör att sopgubbarna inte kan tömma kärlen då allt sitter fast i en stor klump.

Vi ber er därför att vid minusgrader använda dubbla kompostpåsar eller låta dem frysa i egna förrådet först.

Lägg inte påsarna ovanpå kärlen som på bilden. Förvara dem i egna förrådet istället tills kärlen är tömda.