Kommande datum

Ordinarie årsstämma är i år den 22 oktober kl. 19.00 i S:t Larsgården. Kallelse kommer att komma i brevlådan.

Städdagen i höst är den 9 november kl. 10.00 (med kontaktombudsträff 5 november).

 

40-årsjubileum

I år firar vi i Nattbrisen 40 år. Det firas med ett jubileum lördagen den 24 augusti. Vi drar igång redan klockan 16 med att ställa i ordning, mingla och leka för att runt 17.30 börja äta mat. Festligheterna pågår sedan hela kvällen.

Alla är välkomna ut med bord och mat till en långbordsknytismiddag. Låna bord och stolar från gemensamhetslokalerna, eller ta med er bord och stolar hemifrån. Ta med er mat för att mätta och kom bort till sträckan mellan lokalerna.

Samtidigt som vi äter vår goda medtagna mat kommer det att finnas tipspromenader både för barn och vuxna uppsatta i området. En pingisturnering kommer gå av stapeln i Norra lokalen (anmälan på plats). Andra aktiviteter sker under kvällen. 

Varmt välkomna, hela familjen. Vi ses mellan gemensamhetslokalerna den 24 augusti, från klockan 16, eller lagom till 17.30!

Föreningsmeddelande sommaren 2019

Garaget:

 • Inventering: Vi behöver göra en inventering av föreningens bilar. Fyll i bifogat formulär senast 30 juni (Inventering) och lämna i föreningens låda, eller maila in till parkering@nattbrisen.se
 • Renovering: Styrelsen kommer till årsmötet vara redo att presentera en omröstning för föreningens medlemmar. Har du tankar eller idéer, se till att skicka in dessa till styrelsen.

Vindsfrågan:

 • Enkätresultat: För några veckor sen skickade vi ut en enkät där resultatet ligger precis på gränsen för vilket alternativ som skulle bli mest ekonomiskt gynnsamt för våra boende. Några har inte fått enkäten, så vi skulle därför vilja att alla fyller i enkäten igen, senast 30 juni: http://tiny.cc/vinden

Tips inför en varm sommar:

 • Tips från värmeansvarig: När värmen nu kommer vill vi påminna om att försöka reflektera bort solvärmen dagtid (med persienner och markiser), öppna för korsdrag först på kvällen. En fuktig, men effektiv kylning kan fås genom att hänga upp fuktiga lakan.

Fartgupp:

 • Frågan angående fartgupp i området: Styrelsen har tagit in flera offerter från olika asfalteringsfirmor, samt utreder andra alternativ (så som blomlådor, konst och skyltar) för att få ner hastigheten på våra gränder.
 • Temporära gupp: De temporära guppen kommer att läggas ut under sommaren, och till hösten väntas beslut fattas för långsiktig åtgärd.

Stöld- och inbrottsrisk i sommartider:

 • Tips från värmeansvarig: Vi har haft iakttagelser från boende om främlingar som spanat på cyklar i området. Var extra uppmärksamma, se till att dokumentera saker som serienummer. Fortsätt ha ett öga på grannfastigheter.

Jubileumsfirande:

 • Samfälligheten 40 år: I år fyller samfälligheten 40 år. Styrelsen förbereder ett firande, och väntar in beslut om tillstånd från polisen.

Årsmöten:

 • Oktober 2019: Ordinarie stämma.
 • November 2019: Förslag om extra stämma för att bland annat behandla garagefrågan specifikt.
 • Deltagande: Det är många stora frågor som påverkar enskilda fastighetsägares ekonomi, vi vill därför uppmana så många som möjligt att göra plats för stämmorna i era kalendrar.

Vi önskar er en härlig sommar!

Föreningsmeddelande 2019 sommar

 

Inbrott- och stöldrisk i sommartider

Nu när sommarlovet börjar så vill vi påminna om inbrott- och stöldrisker.

Håll ett öga på obehöriga i området och hjälp varandra att vara vaksamma.

Vi har fått in en iakttagelse från en boende och vill därför göra er extra uppmärksamma på just era cyklar. Se till att låsa era cyklar samt fota och dokumentera serienummer, märke, storlek.

Föreningsmeddelande våren 2019

Här kommer information och datum för våren.

Årets deklaration:

 • Avdrag: Varje fastighet kan, för 2018s deklarationsår, göra ränteavdrag på 535 kronor, för föreningens gemensamma lån.

Städdag den 27 april 2019:

 • Städdagen den 27 april 2019: Dags att förbereda för sommaren i området, start kl. 10.00, med efterföljande grillning i närmsta lekpark kl. 13.00.
 • Kontaktombudsträff: Alla kontaktombud träffas den 23 april kl. 19.00 i Norra gemensamhetslokalen, för fördelning av städområden och information.

Uppdateringar:

 • Norra lokalen: En liten diskmaskin är nu installerad och inkopplad. Den rinnande toaletten är nu lagad.
 • Södra lokalen: Kodlås finns nu även här.
 • Inbrottsvarningar: I början av mars har vi återigen haft ett försök till inbrott, den här gången på Klockargränd. Var uppmärksamma, och håll ett öga på grannarnas hus, speciellt i lovtider.
 • Södra garaget: Garageporten till södra övre är lagad.
 • Norra garaget: Garageporten till norra övre är felanmäld.

 

PDF med vårens föreningsmeddelande 2019

Nattbrisens kalender

Vi har skapat en ny sida där vi samlar kommande händelser inom Nattbrisens samfällighetsförening. Dessa händelser och datum hittar ni under

Boendeinformation -> Kalender

 

Kommande viktiga datum just nu är:

Mars
4 mars – Städning norra garagetaket
5 mars – Städning södra garagetaket

 

April
23 april – Kontaktombudsträff
27 april – Vårstädning

Parkeringsförbud på våra garagetak

Följande datum är det parkeringsförbud på våra garagetak i vinter.

 Observera att parkeringsförbudet gäller enligt skyltning vid respektive infart, och att parkeringsförbudet alltså inte är beroende av om det ligger snö eller inte. 

 Norra garagetaket:

måndag 3 dec
måndag 7 jan
måndag 4 feb
måndag 4 mars

(Det är första icke-röda måndagen i månaden.)

 

Södra garagetaket:

tisdag 4 dec
tisdag 8 jan
tisdag 5 feb
tisdag 5 mars

(Det är första icke-röda tisdagen i månaden.)

 

Tack på förhand för att vi hjälps åt att tömma taken dessa dagar!

 

Mvh Styrelsen

Föreningsblad nr 3/2018

Snart är det årsmöte (8/10) i Nattbrisen – har du förslag eller annat du vill ta upp…

o   Skicka in din motion till ordförande@nattbrisen.se eller lägg ditt förslag i postlådan utanför Norra föreningslokalen senast 10/9.

o   Årsmötet kommer att hållas på St Larsgården 8/10. Kallelse kommer separat senare i september.

 Höststädning 27/10

o   Årets traditionella höststädning är planerad till 27/10.

Träff för längombuden 17/10 kl. 19.00 i Norra Föreningslokalen

o   Vi träffas för att planera höststädningen – välkomna.

Viktigt att fler är med och ser till att vår samfällighet erbjuder en bra boendemiljö.

Är du intresserad att arbeta i samfällighetens styrelse?

o   Vi kommer att behöva fler intresserade personer, gärna fler tjejer, att bidra i styrelsen till hösten. Var med och bidra till en ännu bättre boendemiljö.

o   Hör av dig till någon i valberedningen

Jessica Chapman, (jessica.chapman75@gmail.com)

Anna Stevensson-Möller, (anna.s.moller@gmail.com)

 Nattbrisens hemsida – vårt huvudsakliga sätt att få ut information till alla boende. Har du inloggning?

o   Nattbrisens hemsida utvecklas hela tiden och skall bli ännu bättre.

o   Det är fortfarande många som inte har en inloggning vilket bl.a. krävs för de stängda medlemssidorna. Kontakta Mikael Palmblad (mikael.palmblad@gmail.com) så hjälper han dig med inloggningskod.

 

Med varma septemberhälsningar

 

Styrelsen

Information om VA-arbeten Klockargränd hösten 2018

Information om VA-arbeten på Klockargränd hösten 2018   (Berör främst längor 17-21)

Onsdagen 4/7 var företrädare för SEOM samt entreprenör och fotograf på plats för en mer detaljerad information till längansvariga för berörda längor om de kommande VA-arbetena. Detta är känt 9/7:

Arbetets art / omfattning:  

Omläggning av VA-rör längs med det ”T” som bildas av delarna 1,2 och 3 på bifogad kartbild. Tillfart försvåras härmed till längor 17-21.

Arbetets början:

v34 – v35 (dvs 20 – 31/8)

Arbetets slut:

före jul -2018 (för själva VA-arbetet)

Återställning av vägbanor: 

Till grusbanor: före jul -2018, Till asfalt: omkring maj -2019

Grov arbetsplanering:

Man börjar gräva vid del 1 (från öster). Därefter (oklart när) fortsätter man med delarna 2 och 3 (vilken av dessa som väljs först är oklart).

Återställning av gatorna går till så att hål i vägbanan fylls i allt eftersom nya grävningar sker, så att längd på hål inte blir längre än ca 10 m. Hål i gatan kommer att täckas med byggplåtar eller gångbroar (1,2 m breda).

Övrig viktig information:  

 • En stor fråga är huruvida Tunastråket samt Nattvardsgränd (gång- och cykelbanor öster respektive söder om området) kan nyttjas för biltrafik till och från berörda fastigheter under arbetstiden. Vi har påtalat detta för SEOM ett flertal gånger, samt även låtit dem hänvisa till oss i förhandling med kommunen om saken. SEOM har ännu inte fått klartecken, men säger att kommunen normalt brukar ha förståelse för dylika önskemål från boende.
 • Vi har också bett att få nyttja ”gångstigen” mellan Klockargr. 41 och 43 för biltrafik.

 

 • Hålen i gatan kan bli så pass breda att det blir åverkan på häckar, stenläggning och altaner etc. där man behöver gräva. För dessa ”rivningar” gäller tomtgräns som en ”juridisk” gräns gällande ersättningsfrågor. För alla arbeten som kan orsaka sådan åverkan (oavsett utanför eller innanför tomtgräns men främst innanför naturligtvis) är det rekommenderat att man som fastighetsägare tar kontakt med entreprenören innan aktuellt arbete för att komma överens lokalt om hur (rivning och) återställning skall ske. Fotografering av tomtgränser har gjorts för att man i efterhand skall kunna använda dem som information i återställningsfrågor. Under fotograferingen sattes speciella långa stolpar upp vid tomtgränserna, men röda pinnar eller röda prickar på marken tydliggör dem normalt sett.
 • Många, nästan de flesta, har anlagt något eget privat utanför sin tomtgräns (buskar och träd som hänger över tomtgräns, stenläggning, altanbyggen etc.). Observera risken för åverkan.
 • Vad gäller buskage utanför tomtgräns rekommenderas ansning av dem innan grävandet börjar så att man ”klipper in dem”, gärna in till roten i förekommande fall. Ju mindre buskar (och träd) hänger över tomtgränsen desto mindre är risken för åverkan på dem.
 • De två större altanbyggen som har delar utanför tomtgräns bör särskilt uppmärksammas.

 

 • Många övriga frågor kan man behöva ta med entreprenören på plats när arbetena pågår. Det allra flesta frågor går att lösa på detta sätt. Postgången t.ex. (och postlådors placering) är saker som behöver lösas lokalt.

 

Styrelsen genom Björn E, byfogde