Snöröjningsmiss. Ingen snöröjning idag mån – ej heller imorgon tis !

Miss i planeringen: Garagetaken snöröjs inte nu !!!

Alla bilar var borta från norra garagetaket idag. Bra jobbat alla, verkligen! Helt perfekt läge inför snöröjningen kunde man tycka, men det blev ingen snöröjning 🙁

Detta beror på en avtalsmiss mellan oss och firman Nicator, som inte hade planerat för detta.

Då detta upptäcktes försökte vi beställa snöröjningsjobbet imorgon tisdag på södra garagetaket åtminstone (och även köra lite på norra) men det lite lättare, speciella, snöröjningsfordonet som behövs på våra lite känsliga garagetak gick ej att boka på så kort varsel.

Vi tar på oss denna miss och beklagar den!

För denna speciella situation gäller nu följande:

  1. Styrelsen lovar att ingen bötfälls på något garagetak fram till kl 24 natten mot ons (trots skyltning)
  2. Garagetaken behöver verkligen röjas så vi återkommer så snart som möjligt med nya direktiv för när detta kan ske. Jag hoppas det kan ske inom de närmaste par veckorna. Vi ska då ställa ut koner med info på anslagstavlor och på hemsidan.

Styrelsen ser nu till att korrigera avtalet med snöröjningsfirman!

(för er info gör vi även en översyn av avtalet med parkeringsvaktbolaget, även om detta är en helt separat fråga – inga generella ändringar utlovas där ännu. Vill man ha det får man inkomma med motion till stämman i höst)

Som om detta inte vore nog så säger SMHI också att fr.o.m. nu och ett dygn framåt så kommer ännu mer snö…

 

/Styrelsen

Planerade strömavbrott i undercentralerna

1.

Den 16 januari kl. 08.00-09.00

Sollentuna Energi & Miljö skall göra mätningar i södra undercentralen

Detta avbrott påverkar fjärrvärmen i södra området, motorvärmaruttag, laddboxarna, belysning i södra garaget, garageportarna och samlingslokalen.

Garageportarna kommer att ställas i öppet läge under tiden för avbrottet.

2.

Den 17 januari kl. 08.00-09.00

Sollentuna Energi & Miljö skall göra mätningar i norra undercentralen.

Detta avbrott påverkar fjärrvärmen i norra området, motorvärmaruttag, laddboxarna, belysning i norra garaget, garageportarna, samlingslokalen och grändbelysning i hela Nattbrisen.

Garageportarna kommer att ställas i öppet läge under tiden för avbrottet.

 

Stefan Markenfelt
Byfogde

God fortsättning! Vädjan från oss banskötare

Som tidigare meddelats är nu banan öppen. Men vi vet samtidigt att vi som sköter isbanan ibland behöver stänga den pga av mildväder och därefter bygga upp ny is.
Banan sköts helt och hållet av frivilliga som lägger ner åtskilliga timmar för att få isen åkbar. Bara att få upp nuvarande is har det behövts 20 spolningar. Vi meddelar via hemsidan och via skyltar vid planen då banan är stängd. Därför känns det oerhört trist för oss att konstatera att isen har skadats både av inslängd snö och diverse fotavtryck, trots information att banan varit skyltad ”Nyspolad”.

Så här skrev en av banskötarna den 22/12 (citat).

”Vad trist…

Isen kändes ok när vi spolade igår kväll. Hade den spolningen fått frysa i fred hade det blivit bra.


Känns lite meningslöst det här!


Det här har hänt flera ggr bara nu under första spolveckan, inte bara barn utan även stl 43-45 har trampat runt på den nyspolade isen.


Bra kämpat iaf, men jag lägger nog av nu!


God jul o Gott nytt år!”
För mer information och aktuell status på skridskobanan läs på isbanan hemsida
http://nattbrisbana.blogspot.com/?m=1

Parkeringsförbud på våra garagetak

Följande datum är det parkeringsförbud på våra garagetak i vinter.

 Observera att parkeringsförbudet gäller enligt skyltning vid respektive infart, och att parkeringsförbudet alltså inte är beroende av om det ligger snö eller inte. 

 Norra garagetaket:

måndag 3 dec
måndag 7 jan
måndag 4 feb
måndag 4 mars

(Det är första icke-röda måndagen i månaden.)

 

Södra garagetaket:

tisdag 4 dec
tisdag 8 jan
tisdag 5 feb
tisdag 5 mars

(Det är första icke-röda tisdagen i månaden.)

 

Tack på förhand för att vi hjälps åt att tömma taken dessa dagar!

 

Mvh Styrelsen

Vattenavstängning Klockargränd måndag 19/11; mellan kl 9.30 – 16.00

Grävningen för VA-arbetena kommer fr.o.m måndag nästa vecka att ske i del 3 (i tidigare utskickad kartbild) av Klockargränd. Med absolut största sannolikhet börjar man gräva vid södra sidan, dvs vid länga 20, och arbetar sig norrut (men det kan också bli åt andra hållet, det bestäms på måndag).

För detta arbete kommer vattnet att stängas av under måndagen mellan kl 09.30 och 16.00.

Allmänt om större (tak-)renoveringar – och nu snart på Organistgränd

Det har efterfrågats riktlinjer från styrelsen hur man som medlem i vår samfällighet skall gå tillväga när man avser att göra en större renovering som berör närboende. Dylika renoveringar handlar främst om takrenoveringar (då många tycker att våra i de flesta fall snart 40 år gamla tak kan behöva bytas snart) men även andra större ingrepp.

Styrelsen arbetar på ett dokument som antingen kommer att bli fristående eller ingå som uppdatering i trivselreglerna. Det handlar i alla fall om tidig information om arbetets omfattning till de närboende, i egna längan och i närliggande längor, planering av arbetets genomförande, vilka gator som blir ofarbara under vissa tider etc., vilka åtgärder man vidtagit för att minimera åverkan på grönområden osv. osv.

Info om detta kommer att publiceras så snart som möjligt i år och riktlinjerna ska bli tillgängliga via hemsidan.

Varför info om detta kommer redan nu är att en fastighet planerar takbyte i närtid på Organistgränd, närmare bestämt i länga 15, enligt den information som styrelsen erhållit kanske redan imorgon torsdag 15/11, även om igångkörningsdatum inte är helt 100% klart. De närmast boende är redan informerade.

Klockargränd-arbeten: Uppdatering

VA-arbetena är nu närmast backen (mellan Kl.gr. 13 och 24) och de beräknar att fortsätta arbeta där under nästa vecka (v46). Det mesta har gått bra. Varmvattenproblemen (pga partiklar i rören) i de fyra drabbade fastigheterna är nu åtgärdade.

Under v 46 kommer en tillfällig vattenledning kopplas in längst ner vid länga 20 (i del 3 i den kartbild som tidigare skickades ut). Då bildas en liten grop, men gatan är ändå körbar.

Under v47 sedan kommer man att inleda grävningarna just där vid länga 20 (då det blir totalstopp för körningar in till den längans inre fastigheter). Därefter arbetar man sig norrut mot T-korset.

Vad gäller vattenavstängningar kommer det under denna tid endast bli sporadiska kortare avbrott (0,5 – 1 h) för berörda fastigheter vilket inte förmodas skapa större problem.

De siktar på att bli klara med samtliga grävningar och ha lämnat en fullt körbar grusyta före jul.

Vad gäller takarbetena i länga 22 så har nu containrarna på Klockargränds inre vändplan flyttats bort (vilket utlovades tidigare). En container ställs under dagen (idag fredag) tillfälligt i gränden mellan längorna 22 och 23. Den kommer enligt uppgift att stå där fram till ca kl 14. Ansvariga fastighetsägare informerar närmast berörda grannar fortlöpande om arbetet, framöver t.ex. om tillvägagångssättet för montering av de nya pannorna.

Arbeten på Klockargränd; Nu även takarbeten (!)

Igår vid lunchtid överraskades jag av att en stor lastbil lastade av en container nere vid den inre vändplan på Klockargränd. Det visade sig att fastigheterna med adress Klockargränd 10, 12, 14 och 16 (länga 22) ämnar byta tak.

Att utföra takarbete på Klockargränd samtidigt som de pågående VA-arbetena är dålig tajming, särskilt som man inte har inte gått ut och informerat styrelsen eller närliggande fastigheter i god tid om arbetets omfattning innan igångkörning (!!!)

Några förmildrande omständigheter: Takläggarna kommer enligt plan att flytta bort containrarna från Klockargränds inre vändplan nästa fredag (9/11) vilket låter väldigt snart. Redan igår uppfördes ställningar på fastigheternas öst-sida. Och idag på förmiddagen har de börjat slänga ner gamla takpannor i en container. Jag har pratat med takläggaren och bett honom lägga kommande material på fastighetsägarnas tomter och närliggande gräsytor, och inte på lekplatsen eller på ”gångvägen”. En av de ansvariga fastighetsägarna har nu också bekräftat att endast deras tomter kommer att belamras med material.

Ansvariga fastighetsägare ska kontakta samtliga berörda grannar ”genom påringning” för att ge den information som de har angående arbetet. Enligt den information jag har så har fortfarande inte alla grannar kontaktats men det pågår. Jag har iaf kontaktat entreprenören för VA-arbetena och informerat honom om saken (takläggar-körningarna in till vändplan utanför länga 20 beräknas vara klar i god tid före VA-grävningarna närmast länga 20)

Fortsättningsvis hänvisas frågor (och eventuella klagomål) direkt till de ansvariga fastighetsägarna. Två av dessa är Magnus Lindblå (Klockargränd 14, tel. 076-064 34 64) och Luiz Milani (Klockargränd 10, tel. 070-457 34 24).

Därmed hoppas vi att arbetet fortlöper väl och att takläggarna håller tidplanen. Lycka till!

Vad gäller VA-arbetena så går det nu framåt efter de inledande problemen med ”omgrävningar”. Ett problem som har uppstått är när man med en akutinsats gällande vattenledningarna för ett par tre veckor sedan fick in ”sandpartiklar” i ledningarna, vilket orsakat problem med varmvattnet i några fastigheter. Rörmokare är nu anlitad för att komma till rätta med problemen.

 

Mvh

Björn Edlund

Ordförande i Smf Nattbrisen