Kalender

2019

Mars
4 mars – Städning norra garagetaket
5 mars – Städning södra garagetaket

 

April
23 april – Kontaktombudsträff
27 april – Vårstädning

 

Augusti
24 augusti – jubileum

 

Oktober
22 oktober – årsstämma

 

November

5 november – kontaktombudsträff
9 november – höststäddag
11 november – eventuellt extrastämma vid behov