Gemensamhetslokalerna – Ny information

Styrelsen ser positivt på att Nattbrisens medlemmar utnyttjar gemensamhetslokalerna, och vill därför främja att fler bokningar görs. Här kommer lite information om vad styrelsen hittills har åstadkommit:

  • Nu finns det kodlås inte bara till norra lokalen utan även till södra.
  • Samtliga gamla nyckelbrickor och koder som hittills fungerat till norra lokalen är nu borttagna
  • Fr.o.m. nu hittar man den relevanta informationen (dvs koderna) på de interna medlemssidorna efter inloggning! Klicka sedan i vänsterspalten under ”Tjänster” på ”Gemensamhetslokaler”!
  • Koder kommer att uppdateras vid behov
  • En diskmaskin är placerad i norra lokalens kök (men tyvärr går det inte att använda den än – inkoppling av rörmokare är beställd denna vecka)

Läs även nya texten om Gemensamhetslokalerna på vår publika hemsida för mer information:

Gemensamhetslokalerna i Nattbrisens samfällighetsförening

Notera betalningen på 200 kr för längre tidsbokning än 2 timmar. Den kan betalas kontant till lokalansvarig (Ulrika Nykvist) eller via samfällighetens swish-nummer: 1235695093

/Styrelsen

Äntligen: Snöröjning båda garagetaken beställd nu på fre 8/2. Kl 13.00 – 17.00 !!!

Nu äntligen är det verkligen (!) beställt en snöröjning, till båda garagetaken.

Alltså nu på Fredag 8/2. mellan kl 13.00 och 17.00

Vi uppmanar alla som har bilar på taken att ha flyttat dem därifrån under denna tid!

Det kan gå fortare. Så fort ett tak blivit snöröjt går det bra att parkera där.

(Koner är utplacerade onsdag kväll; Fysiska info-skyltar kommer under torsdagen)

 

Beklagar än en gång missen häromsistens.

Med förhoppning om ett smidigt genomförande och en ”tillåtande” väderlek..

/Styrelsen

Snöröjningsmiss. Ingen snöröjning idag mån – ej heller imorgon tis !

Miss i planeringen: Garagetaken snöröjs inte nu !!!

Alla bilar var borta från norra garagetaket idag. Bra jobbat alla, verkligen! Helt perfekt läge inför snöröjningen kunde man tycka, men det blev ingen snöröjning 🙁

Detta beror på en avtalsmiss mellan oss och firman Nicator, som inte hade planerat för detta.

Då detta upptäcktes försökte vi beställa snöröjningsjobbet imorgon tisdag på södra garagetaket åtminstone (och även köra lite på norra) men det lite lättare, speciella, snöröjningsfordonet som behövs på våra lite känsliga garagetak gick ej att boka på så kort varsel.

Vi tar på oss denna miss och beklagar den!

För denna speciella situation gäller nu följande:

  1. Styrelsen lovar att ingen bötfälls på något garagetak fram till kl 24 natten mot ons (trots skyltning)
  2. Garagetaken behöver verkligen röjas så vi återkommer så snart som möjligt med nya direktiv för när detta kan ske. Jag hoppas det kan ske inom de närmaste par veckorna. Vi ska då ställa ut koner med info på anslagstavlor och på hemsidan.

Styrelsen ser nu till att korrigera avtalet med snöröjningsfirman!

(för er info gör vi även en översyn av avtalet med parkeringsvaktbolaget, även om detta är en helt separat fråga – inga generella ändringar utlovas där ännu. Vill man ha det får man inkomma med motion till stämman i höst)

Som om detta inte vore nog så säger SMHI också att fr.o.m. nu och ett dygn framåt så kommer ännu mer snö…

 

/Styrelsen

Planerade strömavbrott i undercentralerna

1.

Den 16 januari kl. 08.00-09.00

Sollentuna Energi & Miljö skall göra mätningar i södra undercentralen

Detta avbrott påverkar fjärrvärmen i södra området, motorvärmaruttag, laddboxarna, belysning i södra garaget, garageportarna och samlingslokalen.

Garageportarna kommer att ställas i öppet läge under tiden för avbrottet.

2.

Den 17 januari kl. 08.00-09.00

Sollentuna Energi & Miljö skall göra mätningar i norra undercentralen.

Detta avbrott påverkar fjärrvärmen i norra området, motorvärmaruttag, laddboxarna, belysning i norra garaget, garageportarna, samlingslokalen och grändbelysning i hela Nattbrisen.

Garageportarna kommer att ställas i öppet läge under tiden för avbrottet.

 

Stefan Markenfelt
Byfogde

God fortsättning! Vädjan från oss banskötare

Som tidigare meddelats är nu banan öppen. Men vi vet samtidigt att vi som sköter isbanan ibland behöver stänga den pga av mildväder och därefter bygga upp ny is.
Banan sköts helt och hållet av frivilliga som lägger ner åtskilliga timmar för att få isen åkbar. Bara att få upp nuvarande is har det behövts 20 spolningar. Vi meddelar via hemsidan och via skyltar vid planen då banan är stängd. Därför känns det oerhört trist för oss att konstatera att isen har skadats både av inslängd snö och diverse fotavtryck, trots information att banan varit skyltad ”Nyspolad”.

Så här skrev en av banskötarna den 22/12 (citat).

”Vad trist…

Isen kändes ok när vi spolade igår kväll. Hade den spolningen fått frysa i fred hade det blivit bra.


Känns lite meningslöst det här!


Det här har hänt flera ggr bara nu under första spolveckan, inte bara barn utan även stl 43-45 har trampat runt på den nyspolade isen.


Bra kämpat iaf, men jag lägger nog av nu!


God jul o Gott nytt år!”
För mer information och aktuell status på skridskobanan läs på isbanan hemsida
http://nattbrisbana.blogspot.com/?m=1

Parkeringsförbud på våra garagetak

Följande datum är det parkeringsförbud på våra garagetak i vinter.

 Observera att parkeringsförbudet gäller enligt skyltning vid respektive infart, och att parkeringsförbudet alltså inte är beroende av om det ligger snö eller inte. 

 Norra garagetaket:

måndag 3 dec
måndag 7 jan
måndag 4 feb
måndag 4 mars

(Det är första icke-röda måndagen i månaden.)

 

Södra garagetaket:

tisdag 4 dec
tisdag 8 jan
tisdag 5 feb
tisdag 5 mars

(Det är första icke-röda tisdagen i månaden.)

 

Tack på förhand för att vi hjälps åt att tömma taken dessa dagar!

 

Mvh Styrelsen

Vattenavstängning Klockargränd måndag 19/11; mellan kl 9.30 – 16.00

Grävningen för VA-arbetena kommer fr.o.m måndag nästa vecka att ske i del 3 (i tidigare utskickad kartbild) av Klockargränd. Med absolut största sannolikhet börjar man gräva vid södra sidan, dvs vid länga 20, och arbetar sig norrut (men det kan också bli åt andra hållet, det bestäms på måndag).

För detta arbete kommer vattnet att stängas av under måndagen mellan kl 09.30 och 16.00.

Allmänt om större (tak-)renoveringar – och nu snart på Organistgränd

Det har efterfrågats riktlinjer från styrelsen hur man som medlem i vår samfällighet skall gå tillväga när man avser att göra en större renovering som berör närboende. Dylika renoveringar handlar främst om takrenoveringar (då många tycker att våra i de flesta fall snart 40 år gamla tak kan behöva bytas snart) men även andra större ingrepp.

Styrelsen arbetar på ett dokument som antingen kommer att bli fristående eller ingå som uppdatering i trivselreglerna. Det handlar i alla fall om tidig information om arbetets omfattning till de närboende, i egna längan och i närliggande längor, planering av arbetets genomförande, vilka gator som blir ofarbara under vissa tider etc., vilka åtgärder man vidtagit för att minimera åverkan på grönområden osv. osv.

Info om detta kommer att publiceras så snart som möjligt i år och riktlinjerna ska bli tillgängliga via hemsidan.

Varför info om detta kommer redan nu är att en fastighet planerar takbyte i närtid på Organistgränd, närmare bestämt i länga 15, enligt den information som styrelsen erhållit kanske redan imorgon torsdag 15/11, även om igångkörningsdatum inte är helt 100% klart. De närmast boende är redan informerade.

Klockargränd-arbeten: Uppdatering

VA-arbetena är nu närmast backen (mellan Kl.gr. 13 och 24) och de beräknar att fortsätta arbeta där under nästa vecka (v46). Det mesta har gått bra. Varmvattenproblemen (pga partiklar i rören) i de fyra drabbade fastigheterna är nu åtgärdade.

Under v 46 kommer en tillfällig vattenledning kopplas in längst ner vid länga 20 (i del 3 i den kartbild som tidigare skickades ut). Då bildas en liten grop, men gatan är ändå körbar.

Under v47 sedan kommer man att inleda grävningarna just där vid länga 20 (då det blir totalstopp för körningar in till den längans inre fastigheter). Därefter arbetar man sig norrut mot T-korset.

Vad gäller vattenavstängningar kommer det under denna tid endast bli sporadiska kortare avbrott (0,5 – 1 h) för berörda fastigheter vilket inte förmodas skapa större problem.

De siktar på att bli klara med samtliga grävningar och ha lämnat en fullt körbar grusyta före jul.

Vad gäller takarbetena i länga 22 så har nu containrarna på Klockargränds inre vändplan flyttats bort (vilket utlovades tidigare). En container ställs under dagen (idag fredag) tillfälligt i gränden mellan längorna 22 och 23. Den kommer enligt uppgift att stå där fram till ca kl 14. Ansvariga fastighetsägare informerar närmast berörda grannar fortlöpande om arbetet, framöver t.ex. om tillvägagångssättet för montering av de nya pannorna.