Laddboxar till Nattbrisen

Vi har glädjen att informera er alla om att Nattbrisens samfällighetsförening har beviljats bidrag för uppförande av 48 stycken laddpunkter för icke-publik normalladdning av elfordon. Beslutet har fattats med stöd av 9§ och 10§ förordningen om stöd till lokala klimatinvesteringar (klimatklivsförordningen).

Det här innebär att vi kan installera 12 laddpunkter (boxar) per garageplan. Detta till en fast kostnad om 3400 kronor per laddboxägare. Därutöver tillkommer kostnaden för egen förbrukning av el per laddbox månadsvis. Installationen skall senast vara klar 2018-04-30 men förhoppningsvis före det.

För att kunna gå vidare med installationen önskar vi att ni fyller i denna enkät enligt det alternativ som passar er. Vi kommer att prioritera de som har eller har beställt ett elfordon i första hand. Vi har tidigare gjort en enkät men mycket kan ha hänt sedan sist. Därför vill vi att ni fyller i enkäten igen för att få en bild av det aktuella behovet. Vänligen kryssa i det alternativ som passar er via webbformuläret senast 2017-12-22. Om ni inte är intresserade av en laddbox behöver ni inte svara på något av alternativen.

https://www.webbenkater.com/s/7915dc0

Nattlig påhälsning!

Vi vill flagga för att det under den gångna veckan har varit en eller flera individer som dragit i ytterdörren hos ett hushåll i samfälligheten vid 3-tiden på natten. Samma sak skall ha skett i Landsnora veckan innan. Med detta vill vi påminna er alla om att låsa era ytterdörrar samt hålla ögonen öppna om ni ser något misstänkt.

VIKTIG INFORMATION

Meddelande om säkerhetsuppdatering för nattbrisen.se (medlemssidorna) och rekommendation till er.

Styrelsen misstänker att någon kan ha kommit åt information som kopplas till vår tjänst för samfällighetens hemsida Nattbrisen.

Utifrån dessa misstankar utför vi följande åtgärder och har nedanstående rekommendationer till er:

o   Delar av hemsidan stängs och uppdateras under ett antal dagar för att göra ett antal uppdateringar.

o   Längombud som har ansvar för att mata in värmeavläsningar ber vi att vänta till den 10e november då vi ska ha allt uppdaterat.

o   För att säkerställa säkerheten har vi tagit bort ALLA användare från hemsidan. Ni kommer att få meddelandet ”Din inloggning misslyckas. Försök igen” om ni försöker logga in på ert gamla konto.

o   Ni behöver skapa nya konton vilket ni kan göra via länken ”Skapa nytt konto

o   I samband med att ni skapar en ny inloggning, verifiera era uppgifter i medlemsregistret (som inte har påverkats av denna händelse). Klicka på länken i vänstra övre hörnet under ”Inloggad som”

Rekommendationer:

o   Uppdatera gärna lösenord och användarnamn som är likartade om ni har dessa på tex Facebook eller Linkedin mm. Lösenord till viktiga ”appar” bör bytas då och då på sådant sätt att det avviker från alltför många andra.

o   Var försiktig med att följa rekommendationer och föreslagna länkar som kan komma upp på skärmen när ni uppdaterar olika sidor. Ska man uppdatera lösenord bör man göra det ”manuellt” via respektive hemsida.

Kontaktträff för längombuden!

Hej,

Kontaktträffen för längombuden i samfälligheten Nattbrisen är bokad nästa vecka!

Tisdagen 24:e oktober kl 19 – 20 i Norra föreningslokalen !!!

Vi går igenom städuppgifterna för varje länga inför höst-städdagen (som skall hållas lördagen den 28:e oktober fr kl 10)

 

Mvh

Björn Edlund, Klockargränd 53

Byfogde