Avstängning av värme 5 timmar söndag 19/11 pga läcksökning för längor i södra Nattbrisen

Avstängningen gäller främst nedre Klockargränd, dvs längorna 17-21, från kl 10 på förmiddagen till ca kl 15.
Därefter, dvs strax efter kl 15, kommer vi eventuellt att stänga av värmen för nedre Organistgränd, dvs längorna 12, 13 och 15 (osäkert i skrivande stund om även länga 14 berörs) fram till ca kl 20.30.

Bakgrund:
I somras upptäcktes en ”mindre” läcka i vårt nät för fjärrvärme som drivs av södra undercentralen. Under tiden som gått sedan dess har vi med jämna mellanrum fyllt på med vatten i expansionskärlet för att hålla systemet igång.

Detta nämndes kort under årsstämman nyligen men efter själva det protokollförda mötet.

I våra planer för att göra något åt detta har vi nu beslutat att närmare försöka lokalisera läckan grovt inför fortsatta undersökningar för att åtgärda problemet helt.

Lokaliseringen görs alltså initialt genom att under begränsad tid stänga av kranar som leder värmen till olika delar av systemet för att se om läckan fortsätter. För det behöver vi ca 5 timmar per avstängning (om vi lokaliserar läckan med första avstängningen kommer vi inte att stänga av för längorna på nedre Organistgränd)

Under tiden som det är avstängt är det inte möjligt att få varmvatten. Elementen blir väl kalla också men det kommer inte märkas så mycket pga husens isolering.

Mvh
Björn Edlund, ledamot i styrelsen