Avstängning av värme 5 timmar söndag 19/11 pga läcksökning för längor i södra Nattbrisen

Avstängningen gäller främst nedre Klockargränd, dvs längorna 17-21, från kl 10 på förmiddagen till ca kl 15.
Därefter, dvs strax efter kl 15, kommer vi eventuellt att stänga av värmen för nedre Organistgränd, dvs längorna 12, 13 och 15 (osäkert i skrivande stund om även länga 14 berörs) fram till ca kl 20.30.

Bakgrund:
I somras upptäcktes en ”mindre” läcka i vårt nät för fjärrvärme som drivs av södra undercentralen. Under tiden som gått sedan dess har vi med jämna mellanrum fyllt på med vatten i expansionskärlet för att hålla systemet igång.

Detta nämndes kort under årsstämman nyligen men efter själva det protokollförda mötet.

I våra planer för att göra något åt detta har vi nu beslutat att närmare försöka lokalisera läckan grovt inför fortsatta undersökningar för att åtgärda problemet helt.

Lokaliseringen görs alltså initialt genom att under begränsad tid stänga av kranar som leder värmen till olika delar av systemet för att se om läckan fortsätter. För det behöver vi ca 5 timmar per avstängning (om vi lokaliserar läckan med första avstängningen kommer vi inte att stänga av för längorna på nedre Organistgränd)

Under tiden som det är avstängt är det inte möjligt att få varmvatten. Elementen blir väl kalla också men det kommer inte märkas så mycket pga husens isolering.

Mvh
Björn Edlund, ledamot i styrelsen

Varmvattnet i norra värmecentralen stängs av idag, onsdag 20 september

Idag kommer entreprenören som rustar upp den norra värmecentralen att stänga av varmvattnet. Det är oklart hur länge avstängningen kommer att vara men troligen i en eller två dagar. De hushåll som berörs har tidigare meddelats om avstängningen genom ett meddelande i brevlådan.

Huslängor som är anslutna till norra värmecentralen och som berörs av detta är:

1 = Kantorsgränd 2 – 22 jämna nummer

2 = Kantorsgränd 1 – 17 ojämna nummer

3 = Kantorsgränd 32 – 36 jämna nummer

4 = Kantorsgränd 24 – 30 jämna nummer

5 = Kantorsgränd 19 – 33 ojämna nummer

6 = Kantorsgränd 35 – 47 ojämna nummer

7 = Kantorsgränd  49 – 61 ojämna nummer

9 = Organistgränd 78 – 90 jämna nummer

10 = Organistgränd 48 – 62 jämna nummer

14 = Organistgränd 31 – 41 ojämna nummer

Nästa vecka stängs varmvattnet av i norra värmecentralen

På måndag nästa vecka, alltså den 18 september, inleds arbetet med att byta delar i den norra värmecentralen. I samband med det kommer rörentreprenören att behöva stänga av den norra värmecentralen helt. Det betyder att det inte går att få varmvatten i kranen i din fastighet. Avstängningen påverkar däremot inte kallvattnet. Entreprenörens bedömning är att varmvattnet stängs av på onsdag eller torsdag. Förhoppningsvis räcker det med en dag men det kan bli flera. Så fort vi vet mer om detta så lägger vi ut en nyhet.

Åtgärden med att byta ut delar i den norra värmecentralen görs för att få en mer driftsäker anläggning med moderna funktioner. Den södra värmecentralen kommer att få en liknande anpassning längre fram. 

Huslängor som är anslutna till norra värmecentralen och som berörs av detta är:

1 = Kantorsgränd 2 – 22 jämna nummer

2 = Kantorsgränd 1 – 17 ojämna nummer

3 = Kantorsgränd 32 – 36 jämna nummer

4 = Kantorsgränd 24 – 30 jämna nummer

5 = Kantorsgränd 19 – 33 ojämna nummer

6 = Kantorsgränd 35 – 47 ojämna nummer

7 = Kantorsgränd  49 – 61 ojämna nummer

9 = Organistgränd 78 – 90 jämna nummer

10 = Organistgränd 48 – 62 jämna nummer

14 = Organistgränd 31 – 41 ojämna nummer

Undvik tung belastning på nyasfalterade vägar

Arbetet med den nya asfalten pågår för närvarande vid Kantorsgränd. För att säkerställa hög kvalitet och undvika permanenta skador uppmanar vi er att avstå från att köra med bilar på den nylagda asfalten under en period om 7 dagar, eftersom att asfalten fortfarande är mjuk. Detta gäller givetvis även budbilar och andra tyngre fordon. Det är dock tillåtet att gå och cykla på asfalten.

Vi kommer att markera vägarna med avspärrningstejp i den utsträckning det är möjligt.

Tack för er förståelse och samarbete i denna fråga.

Asfaltarbetet påbörjas 3 juli

Här kommer en viktig påminnelse om den information som kom i senaste föreningsmeddelandet.

Asfalteringen kommer att ske etappvis i hela området, undantaget delar av Klockargränd nedre som fick ny asfalt i samband med ett stort avloppsarbete för några år sedan. I samband med arbetet kommer entreprenörerna Svevia samt Mark och Utemiljö att ta några av föreningens ytor i anspråk. Det gäller i första hand vändplanerna utanför garagen som blir inhägnade avställningsplatser.


Arbetet inleds med rivning av befintlig asfalt måndag 3 juli.

Klipp eller bind upp häckar, buskar och träd inför asfalteringen!

Det är vanligt att häckar, buskar eller träd brer ut sig mot gränderna. Inför asfalteringen är det viktigt att var och en fastighetsägare kontrollerar att ingen växtlighet hänger ut över asfalten.


Så här gör du:

 1. Kontrollera hur långt in mot växtligheten som asfalten från gränden ligger. För att avgöra detta är det bra att använda en spade eller annat redskap som frilägger all asfalt.
 2. Se till att inget växer ovanför asfaltsgränsen. Här det viktigt att inte bara hålla fritt närmast marken; det ska vara helt fritt från växtlighet ovanför asfalten. Här kan en kratta eller en sopborste som hålls lodrätt hjälpa till att se att inget hänger ut ovanför asfalten.
 3. Om växtlighet finns ovanför asfalten: Klipp bort den så att inget sticker ut över asfalten mot
  gränden. För träd går det lika bra att binda upp grenar som hänger ut över asfalten. Varför är borttagande av växtlighet så viktigt?
  För att avgöra hur långt in asfaltering ska ske använder entreprenören ett elektroniskt instrument som riskerar att visa fel om det hänger ut växtlighet över asfaltsgränsen.
  Genom att hålla undan gör vi också vårt bästa för att det inte ska uppstå skador på växtligheten när entreprenörens stora maskiner och lastbilar arbetar i gränderna.
  Tänk på att: alla medlemmar inte har samma möjlighet att utföra detta arbete så hjälp gärna din granne eller be om hjälp! Arbetet behöver vara klart senast söndag 2 juli.