Norrviken

image003Norrviken är en kommundel i Sollentuna kommun, belägen invid sjön Norrviken. Fram till slutet av 1800-talet bestod Norrviken av Sollentuna kyrka, Sollentunaholm och ett antal gårdar och torp. Samhället som det ser ut nu började byggdes i början av 1900-talet som ett resultat av egnahemsrörelsen.

Norrvikens station började byggas 1906 och invigdes 1907. Samhället växte snabbt upp på båda sidor av järnvägen och 13 december 1929 blev Norrviken ett eget municipalsamhälle inom Sollentuna, en status som upphörde när hela kommunen ombildades till köping år 1944. Municipalsamhällets administration övergick i köpingens. Senare överfördes kommunalkontoret till nya lokaler i Tureberg. Norrvikens villastad firade 100-års- jubileum år 2006.

Norrviken är en långsträckt sjö inom Oxundasjöns vattensystem. Dess tillflöden kommer från Vallentunasjön och Fjäturen och den avvattnas genom Roteån i Rotebro till Edssjön i Upplands Väsby. Sjön gav namn åt municipalsamhället Norrviken, som numera är kommundel i Sollentuna. Övriga stadsdelar vid sjön är Rotebro, Häggvik och Solängen i Sollentuna och Bollstanäs i Upplands Väsby.

På grund av sin långsträckta form har lägena i ändarna blivit särskilt eftertraktade som plats för större gårdar. I södra änden finner vi Väderholmens gård, byggd av Ragnar Sellberg och numera ägd av Ragn-Sells. I norra änden ligger Sköldnora kungsgård, omnämnd bland annat av Carl Jonas Love Almqvist i romanen Drottningens juvelsmycke.

Vintertid plogar Sollentuna Fritid en 14 km lång skridskobana på sjön; då kommer folk från när och fjärran för att åka långfärdsskridsko. Även en stor skridskotävling avhålls årligen.

image004