Se & Göra

I bostadsområdets närhet finns ett stort utbud av olika aktiviteter att ägna sig åt både sommar- och vintertid.

Järvafältet är ett av Stockholms läns största naturreservat. Det är 2500 hektar stort varav 1200 hektar ligger i Sollentuna kommun. Järvafältet erbjuder omväxlande naturupplevelser, gammalt kulturlandskap med fornlämningar, levande jordbruk omväxlande med skogar och sjöar, markerade vandringsleder med raststugor, iordningställda grillplatser och kaféer. Vid Bögs gård finns en visningsgård där allmänheten på nära håll kan se ett jordbruk.

Gården har många olika djur. Här finns flera gamla lantraser. Här finns också smådjur som kaniner och marsvin. I hagarna runt gården går herefordkor och Highland cattle på bete. För barn finns en shetlandsponny för ponnyridning och för vuxna finns islandshästar för turridning.
Bögs gård.

Kartor över Järvafältet finns att köpa i receptionen i kommunalhuset vid Turebergs torg på vardagar samt i naturreservatets kaféer på helgerna.

Törnskogen är ett stort strövområdet på 600 hektar och ligger öster om Norrviken i Sollentunas nordöstra del. Törnskogen är en stor vildmark med dramatisk natur. Området ligger på över 40 meters höjd över havet. Höga berg med fantastisk utsikt och i väster stupar skogen brant ner mot Norrvikens strand. Törnskogen erbjuder också hällmarker, våtmarker och sumpskogar och sjön Snuggan. Stora delar av Törnskogen är lättframkomligt. Den vikingatida Långbroleden går norrut via Gustavsbergsleden förbi Törnskogsmossen. En stig går från Vaxmora mot Törntorp och vidare norrut mot Grönan. Längs Norrvikens strand finns flera mindre stigar. Naturskyddsföreningen har märkt ut flera intressanta naturstigar.

Växt och djurlivet är spännande och här finns rikligt med bär och svamp.

På vintern går det utmärkt att åka skidor i Törnskogen, när snön så tillåter.

Norrviken är en av kommunens bättre fiskesjöar och sträcker sig från mitten av Sollentuna och in i Upplands Väsby kommun. Norrviken används för fiske, paddling, bad och vattenskidåkning. Längs den västra och norra stranden finns strandpromenader, bryggor och en badplats. Närmsta badplats är Torparängen som är ett friluftsbad med flytbrygga invid Sollentunaholm.

Vid Norrvikens södra strand håller Sollentuna kanotklubb till för de som är intresserad av kanotpaddling: sollentunakanot.se

På vintern plogas en lång skidskoslinga, 14 km runt större delen av sjön.

Ravalen ligger på cykelavstånd från Nattbrisen och är Sollentunas bästa fågelsjö. Ravalen är en grund sjö med en stor mängd undervegetation. Här trivs groddjur, fåglar och fiskar. Runt sjön finns strandpromenader, motionsspår och i nordöstra delen en badplats. På vintern nyttjas sjön för skridskoåkning.

Fiskekort säljes i kommunalhuset vid Turebergs torg.

I Sollentuna finns tre golfbanor. På gångavstånd från bostadsområdet ligger Sollentuna golfbana som är en öppen och medelsvår parkbana. Vintertid går ett 4 kilometer långt skidspår över golfbanan: sollentunagk.se

Övriga golfklubbar är Svartinge Golf och Rotebro golf som är en pay and play-bana.

I kommunen finns även Väsjöbacken som är en ”alpin” skidanläggning med skidbacke, puckelpist, halfpipe för snowbordåkning och barnbacke: vasjobacken.com

Isen på fotbollsplanen vid Stallets Skola spolas av frivilliga från Nattbrisen. Status på isen kan man hitta här: nattbrisbana.blogspot.se

För ytterliggare ytterligare information se: