Viktig information

Här finns viktig information för boende i Nattbrisens samfällighetsförening.


TryggaNattbrisen – SMS-grupp för grannsamverkan

Länk till SMS-grupp finns på de interna sidorna under Tjänster->SMS-grupp

Isgruppen

Isen på fotbollsplanen vid Stallets Skola spolas av frivilliga från Nattbrisen. Status på isen hittar du här: nattbrisbana.blogspot.se