Felanmälan & åtgärdsscheman

Åtgärderna vidtages i första hand av byfogde, sedan ordförande, därefter annan medlem i styrelsen.

Värmeförsörjningen

Kolla först om det gäller enstaka fastighet eller värmeförsörjningen i hela eller delar av området. Fel i enstaka(enskild) fastighet åtgärdas av fastighetsägaren.

Kolla undercentralen:

  • Temp. På primärvatten (ej under 60°C) vid pågående tappning av varmvatten.
  • Pumpmotorer
  • Säkringar, även i reglercentralen (1Amp)

Vid fel på primärsidan:

Sollentuna Energi, dagtid tel nr  08 623 88 00 /felanmälan tel nr 08 623 88 66

Vid fel på sekundärsidan:

Jourman jourcentralen,  jour tel nr 08 88 62 00

AB Sthlms Rörjour,  jour tel nr 08 650 29 50

Vatten och avlopp

Vid fel på del som tillhör kommunen,
Sollentuna Energi, dagtid tel nr 08 623 88 00 /Felanmälan tel nr 08 623 88 66

Vid fel på del som tillhör samfälligheten

Viotech Rör, dagtid tel nr 08 96 83 60

Jourman Jourcentralen, jour  tel nr 08 88 62 00

AB Sthlms Rörjour, jour tel nr 08 650 29 50

Vid översvämning på P-däck eller garage

Kolla om gatu/golvbrunnar är tilltäppta, ring annars rörfirma.

Larm i Undercentralen i P24

Larmet gäller värmeförsörjningen och tillhör Sollentuna Energi, ring dit!

Larm i Undercentralen P25

Kan gälla:

a) Bensinavskiljare i garage
För tömning ring Sita Sverige AB, tel nr 08 519 331 60
(Obs, räknas som miljöfarligt avfall)

b) Expansionskärlen behöver fyllas.
Fyll samt informera värmefogden.

c) Fläktar i garage
Kolla säkringar – ring sedan elfirma dagtid.

Belysningen inom området

Enstaka slocknade gatlyktor anmäls till byfogdarna.

Om hela eller delar av området faller bort, kolla säkringar i undercentralerna. Ring annars:

Sollentuna Energi,  dagtid tel nr 08 623 88 00/ Jour  tel nr 08 623 88 66

Snöröjning och sandning

  • Snöröjning sker med ”automatik” när det fallit mer än fem cm snö med inställelsetid upp till 36 timmar.
  • Sandning utförs i första hand enligt städschemat.
  • Sandlådorna i området avses vara fyllda med torkad bergkross (saltfri).
  • Extra snöröjning och påfyllning av sandlådor beställs alltid av byfogde eller ordförande.

Mediaomvandlare

Felanmälan görs hos:
SEOM, 08-623 88 00
kundtjanst@seom.se

Kabel-TV nätet

Felanmälan görs hos:

Sollentuna Energi, tel nr 08 623 88 66

Garageportar

Felanmälan görs i första hand till byfogdarna.

Motorvärmar-uttag

Om enstaka uttag inte fungerar – kolla säkring vid uttaget (görs av bilplatsinnehavaren)

Om flera uttag inte fungerar – kolla säkringar i undercentralerna.

Brand

Sollentuna Brandkår, NÖDSITUATION                                        112

Övriga fall, Sollentuna Brandförsvar                                          594 696 00

Nycklar

Nycklar till samfällighetens lokaler finns hos kontaktombud, byfogdar och ordföranden.

Nycklar till samlingslokalerna finns även hos ansvarig för föreningslokalerna.

Sollentuna Energi har egna nycklar till undercentralerna.

Bysmeden lås dagtid, tel nr 08 751 04 70

Storstadens lås, tel nr 08 21 21 21

Övriga viktiga telefonnummer

Nödfall                                                                112

Polisen direkt                                                       401 50 00

Socialjour                                                            44 44 503  44 44 504

Övriga tider finns social beredskap som du når via Norrortspolisen, telefon 401 50 00.