Fjärrvärme

Våra fastigheter värms upp av fjärrvärme. Svensk Fjärrvärme har gett ut ett dokument som allmänt beskriver hur fjärrvärmesystemet fungerar. ”Din fjärrvärmecentral” är en handbok som vänder sig till fastighetsskötaren som har uppgiften att handha värmen i huset. Handboken informerar om hur värmen överförs till huset. Fjärrvärmehandboken

Underhåll

Du som fastighetsägare ansvar för din undercentral. Vid fel kan du gå efter beskrivningen som finns under fliken Felanmälan.

Vid frågor kontakta varmeansvarig@nattbrisen.se

Mätmetod för kontroll av värmemätare

Om man misstänker att det är fel på värmemätaren finns en metod för att beräkna värmeförbrukningen, beräkningen kan sedan jämföras med det uppmätta värdet. Metoden finns beskriven här: Mätmetod för att kolla värmemätare

Beräkna förbrukning

Du kan registrera din värmeförbrukning på hemsidan/inloggad och få upp ett diagram över din förbrukning som du kan jämföra mellan olika år. Du kan även jämföra dig med alla andra som har lagt in sina uppgifter på vår hemsida. Det är ett bra sätt att snabbt se om det är något problem med anläggningen.

Du kan även räkna ut hur effektiv värmeanläggning/undercentral du har. Om du väljer det avancerade diagrammet får du fram medeltemperaturen under året. Registrera din förbrukning under Tjänster/Värmeförbrukning.

Manualer

Här har vi samlat manualer för de fjärrvärmecentraler som finns i vår förening:

Pumpen som används i Superb, Mini ECO och Termix är en Grundfos Alpha2:

Länkar till tillverkarnas sidor: