Föreningsavgift

Samfällighetsavgiften ska betalas i förskott senast den sista dagen före den månad som avgiften avser. Avgiften för t.ex. mars ska betalas i februari. Avierna för kommande kvartal delas ut av posten eller kommer via Kivra ca en vecka före varje kvartals början.

Det ligger tre avier i kuvertet, en för varje månad. Varje månad har ett unikt OCR nr (den långa sifferserien nere till vänster om beloppet), så det är viktigt att ange rätt OCR nr, annars blir det krångel vid uppföljningen. Det postgironummer som används är ej detsamma som föreningens officiella postgironummer, utan ett speciellt nummer som bara används för samfällighetsavgiften.

Om av någon anledning avin för nästa månad har förkommit är det viktigt att ej betala på ett gammalt OCR nummer. Varje avi har ett unikt nummer. Invänta istället den påminnelse som kommer ca två veckor in på den aktuella månaden.

Reglering av värme- skuld/-fordran

Under tredje/fjärde kvartalet kommer medlemmarnas värmeskuld/fordran att regleras via samfällighetsavgiften.

Belopp 1 – 1300 kr kommer att regleras på senast oktoberavin, 1- 2600 kr kommer att regleras på oktober- och novemberavin och 1- 3900 kr kommer att regleras på oktober-, november- och decemberavin. Skuld överstigande 3901 kr kommer att delas i tre lika delar per månad i kvartal 4.

Exempel: den som har en skuld på 2000 kr får en oktoberräkning på 2600 kr (1300 kr samfällighetsavgift + 1300 kr värmeskuld) och en novemberräkning på 2000 kr (1300 samfällighetsavgift + 700 kr värmeskuld).