Kalender

2023

18 april – Kontaktombudsträff inför höststäddagen

22 april – Vårstädning
31 augusti – Sista dagen för motioner till stämman
17 oktober – Kontaktombudsträff inför höststäddagen
21 oktober – Höststäddag
24 oktober – Ordinarie årsstämma

Parkeringsförbud 2023

Norra garagetaket: måndag 4:e december
Södra garagetaket: tisdag 5:e december
Förbuden gäller dessa dagar mellan kl 9 och 15