Gemensamhetslokalerna

Nyttjande av lokaler kräver alltid en bokning via bokningssystemet. Bokningslänkar och dörrkoder hittas på de interna sidorna under ”Gemensamhetslokaler”.


Det finns två gemensamhetslokaler (Norra och Södra) som kan nyttjas av medlemmar i föreningen
Nattbrisen. Lokalerna ligger i anslutning till garagen.

Tillåtna aktiviteter

Lokalen finns till för medlemmarna i föreningen och kan användas till kalas, träffar och andra
sammankomster.

Gemensamhetslokalen kan endast hyras av medlemmar i samfälligheten. Föreningsmedlemmen
behöver själv närvara vid sammankomsten.

Då lokalerna ligger mitt i området och väldigt nära några medlemmars fastigheter, är det viktigt att
de aktiviteter som försiggår i lokalerna inte stör de närboende.

Om sammankomsten sker kvällstid tillåts uthyrning ej för festligheter med målgrupp för åldrar
mellan 12 och 20 år, detta gäller även om fastighetsägaren är närvarande.

Bokning av lokalen

Boka lokalen via länken som finns på de interna sidorna under Tjänster -> Gemensamhetslokaler. Hör av dig till lokalansvarig om du behöver stöd.
Se till att lokalen är städad och möbleringen återställd vid sammankomstens slut.

Lokalhyra

Används lokalen mindre än två timmar är det kostnadsfritt. Används lokalen längre än så utgår en
kostnad av 200 kr. Detta betalas antingen kontant till lokalansvarig eller via föreningens Swish-
nummer 1235695093. Se till att betalningen tydligt är märkt med samma namn/adress som
bokningen.

Kod till lokalen

Koden till lokalens kodlås hämtas inne på medlemssidorna, under Gemensamhetslokaler.

Vad finns tillgängligt i lokalen

I båda lokalerna finns fällbord, stolar, porslin, kylskåp och kaffebryggare att tillgå. Uppsättningarna
räcker till cirka 30 personer.

I Norra lokalen finns även Wi-Fi där lösenordet kan hämtas från medlemssidorna, samt en liten
diskmaskin.

Titta in i lokalen när den inte är bokad och planera din sammankomst på plats.

Hur många ryms i lokalen

Vid sittning finns bord och porslin för cirka 30 personer tillgängligt.

Fastighetsägaren ansvarar för att ordningen i och utanför lokalen är god

 • fönster och dörrar stängs ordentligt
 • rökning ej sker i lokalen, samt att askkoppar eller burkar med sand finns tillgängliga utanför
  lokalen
 • ljudnivån på musikanläggningen är sådan att kringboende inte störs
 • ljudnivån i lokalen, och omedelbart utanför, sänks till mycket låg nivå från och med kl 24.00
  för att inte störa grannarna
 • toaletten i lokalen används vid behov och inte området utanför lokalen
 • lokalen lämnas efter nyttjandet i väl städat skick
 • ersätta samfälligheten för eventuella skador på lokal, inventarier eller utrustning i övrigt som
  uppkommit i samband med sammankomsten.

Om dessa regler inte efterföljs kan styrelsen dra in rätten för medlemmen att i framtiden hyra
lokalen.