Städområde/huslänga

Samfällighetens fördelning av städområden innebär att varje huslänga får ansvar för skötseln av ett specifikt område. Några av områdena kräver mest skötsel på sommaren (gräsmattor och rabatter) och några områden mest på vintern (trappor), men utslaget över året kommer arbetet att bli ungefär lika stort för samtliga.

Förutom detta har varje huslänga ansvar för ”sina” gavlar och området närmast huslängan. Planteringar och gräsmattor på gavlarna är inte privat tomt utan tillhör samfälligheten. Vi har dessutom gemensamt ansvar för sandning av gångvägarna inom området.

Städningen omfattar till exempel:

  • klippa gräs
  • rensa ogräs
  • hålla efter buskar
  • plocka upp skräp
  • rensa dagvattenbrunnarna på parkeringsdäcken
  • sopa och skotta snö vid sopanläggningarna
  • ta bort snö och is samt sanda trapporna vid parkeringsdäcken
  • hacka is vid garagedörrarna och sanda framför ingången

Områdena är markerade från A till U 

(se mer information på bifogade karta länk)

 

Ansvarig husläga Område
Huslänga 1, Kantorsgränd 2-22 (jämna) C. Planteringen framför norra garaget
Huslänga 2, Kantorsgränd 1-17 (udda) B. Soprummet vid norra garaget
Huslänga 3, Kantorsgränd 32-36 (jämna) A. Lekplatsen vid Kantorsgränd (tillsammans med huslänga 4)
Huslänga 4, Kantorsgränd 24-30 (jämna) A. Lekplatsen vid Kantorsgränd (tillsammans med huslänga 3)
Huslänga 5, Kantorsgränd 19-33 (udda) F. Norra parkeringsdäcket
Huslänga 6, Kantorsgränd 35-47 (udda) D. Gräsmattorna mellan norra garaget och Landsvägen
Huslänga 7, Kantorsgränd 49-61 (udda) G. Grönområde mellan längorna 7, 9 och 10
Huslänga 8 (del av), Organistgränd 1-15 (udda) L. Trappan till södra garaget
Huslänga 8 (del av), Organistgränd 17-23 (udda) I. Trappan till norra garaget (tillsammans med huslänga 12)
Huslänga 9, Organistgränd 78-90 (jämna) E. Nedfart till norra nedre garaget, samt plantering framför norra gemensamhetslokalen
Huslänga 10, Organistgränd 48-62 (jämna) J. Norra föreningslokalen och norra containern vid städdag
Huslänga 11, Organistgränd 64-76 (jämna) N. Gräsmattorna mellan södra garaget och Landsvägen
Huslänga 12, Organistgränd 36-44 (jämna) I. Trappan till norra garaget (tillsammans med del av huslänga 8)
Huslänga 13, Organistgränd 25-29 (udda) H. Lekplatsen vid Organistgränd (tillsammans med huslänga 14)
Huslänga 14, Organistgränd 31-41 (udda) H. Lekplatsen vid Organistgränd (tillsammans med huslänga 13)
Huslänga 15, Organistgränd 18-34 (jämna) T. Södra parkeringsdäcket
Huslänga 16, Organistgränd 2-16 (jämna) S. Nedfart till södra nedre garaget, samt plantering framför södra gemensamhetslokalen
Huslänga 17, Klockargränd 32-38 (jämna) U. Lekplatsen vid Klockargränd, inklusive trappan mellan längorna 20 och 22 (tillsammans med huslänga 18)
Huslänga 18, Klockargränd 24-30 (jämna) U. Lekplatsen vid Klockargränd, inklusive trappan mellan längorna 20 och 22 (tillsammans med huslänga 17)
Huslänga 19, Klockargränd 13-29 (udda) K. Grönområde mellan längorna 15, 16 och 19
Huslänga 20, Klockargränd 43-59 (udda) Q. Södra föreningslokalen och södra containern vid städdag
Huslänga 21, Klockargränd 31-41 (udda) P. Plantering framför södra garaget
Huslänga 22, Klockargränd 2-22 (jämna) M. Soprummet vid södra garaget
Huslänga 23, Klockargränd 1-11 (udda) R. Planteringen mellan södra nedfarten och längorna 22 och 23