Städområde/huslänga

Samfällighetens fördelning av städområden innebär att varje huslänga får ansvar för skötseln av ett specifikt område. Några av områdena kräver mest skötsel på sommaren (gräsmattor och rabatter) och några områden mest på vintern (trappor), men utslaget över året kommer arbetet att bli ungefär lika stort för samtliga.

Förutom detta har varje huslänga ansvar för ”sina” gavlar och området närmast huslängan. Planteringar och gräsmattor på gavlarna är inte privat tomt utan tillhör samfälligheten. Vi har dessutom gemensamt ansvar för sandning av gångvägarna inom området.

Städningen omfattar till exempel:

  • klippa gräs
  • rensa ogräs
  • hålla efter buskar
  • plocka upp skräp
  • rensa dagvattenbrunnarna på parkeringsdäcken
  • sopa och skotta snö vid sopanläggningarna
  • ta bort snö och is samt sanda trapporna vid parkeringsdäcken
  • hacka is vid garagedörrarna och sanda framför ingången

Områdena är markerade från A till U 

(se mer information på bifogade karta länk)

 

Beskrivning av område Ansvarig länga, nr och adress
A. Lekplatsen vid Kantorsgränd Kantorsgränd 24 – 36 (jämna)(huslänga nr 3 – 4)
B. Soprummet vid norra garaget Kantorsgränd 1 – 17 (udda)   (huslänga nr 2)
C. Gräsmattan mellan Norra garaget och Landsvägen Kantorsgränd 35 – 47 (udda) (huslänga nr 6)
D. Planteringen framför norra garaget Kantorsgränd 2 – 22 (jämna)  (huslänga nr 1)
E. Nerfart till norra nedre garaget, samt plantering framför norra gemensamhetslokalen Organistgränd 78 – 90 (jämna)(huslänga nr 9)
F. Norra parkeringsdäcket Kantorsgränd 19 – 33 (udda) (huslänga nr 5)
G. Grönområde, mellan längorna 7, 9 och 10 Kantorsgränd 49 – 61 (udda) (huslängorna nr 7 och 10) samt Kantorsgränd 48 – 62 (jämna)
H. Lekplatsen vid Organistgränd Organistgränd 25 – 29 (udda)(huslängorna 13 och 14) samt Organistgränd 31 – 41 (udda)
I. Trappan till norra parkeringsdäcket Organistgränd 17 – 23 (udda)(del av huslänga 8 samt Organistgränd 36 – 44 (jämna)  huslänga 12)
J. Norra föreningslokalen och norra containern vid städdag.
K. Grönområde mellan längorna
15, 16 och 19
Klockargränd 13 – 29 (udda)  (huslänga nr 19)
L. Trappan till södra parkeringsdäcket Organistgränd 1 – 15 (udda)  (del av huslänga 8)
M. Soprummet vid södra garaget Klockargränd 2 – 22 (jämna)  (huslänga nr 22)
N. Gräsmattan mellan södra garaget och Landsvägen sommartid Organistgränd nr 64 – 76 (huslänga nr 11) (jämna)
O. Nerfart till södra nedre garaget, samt plantering framför södra gemensamhetslokalen Organistgränd 2 – 16 (jämna)(huslänga nr 16)
Q. Södra föreningslokalen och södra containern vid städdag
P. Plantering framför södra garaget Klockargränd 31 – 41 (udda)  (huslänga nr 21)
R. Planteringen mellan södra nerfarten och längorna 22 och 23 Klockargränd 1 – 11 (udda)   (huslänga nr 23)
S. Rabatt mellan södra garaget och gemensamhetslokalen Klockargränd 43 – 59 (udda) (huslänga nr 20)
T. Södra parkeringsdäcket Organistgränd 18 – 34 (jämna)(huslänga nr 15)
U. Lekplatsen vid Klockargränd, inklusive trappan mellan längorna 20 och 22 Klockargränd 24 – 38 (jämna)(huslängorna nr 17 och 18)