Välkommen hit!

Hej! Vi är Nattbrisens samfällighetsförening som består av 163 radhus i Norrviken, Sollentuna. Radhusen är uppdelade på tre gränder – Kantorsgränd, Organistgränd och Klockargränd. Vi förvaltar gemensamma anläggningar som garage, fjärrvärme, VA, belysning och kabeltv-system exempelvis.

Styrelsen sammanträder en gång per månad, antingen första eller andra måndagen i månaden. Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss? Se vänstra delen under ”Kontakta oss”.

Varma hälsningar

Nattbrisens Samfällighetsförening