Vändzonerna

Vi vill uppmärksamma er om att barn inte bör leka på och kring vändzonerna. Bilar kör ibland för fort, speciellt budbilar och om ett barn och en bilförare är ouppmärksamma kan olyckan vara framme. I vissa fall har det varit väldigt nära. Så vi ber er föräldrar att prata med era barn om att istället använda alla de fina gräsytor vi har runt om i området och om faran med att leka vid vändzonerna.

Likaså bör vi vuxna även använda de gångar som finns istället för att gena över vändzonerna då vi visar dåligt föredöme för barnen.

Nattbrisen – Coronaspecial

De snabba förändringarna av samhället just nu till följd av Corona-virusets framfart påverkar de flesta människor i hela världen – och naturligtvis även medlemmarna i Nattbrisens samfällighetsförening.

Då styrelsen bl.a. vill verka för att medlemmarna ska känna sig trygga i vårt område så vill vi ge några kommentarer över vad som speciellt gäller oss, dvs utöver vad våra myndigheter uttalat.

Vi har många medlemmar som tillhör riskgrupp, bl.a. många äldre, och det är fullt förståeligt att oron är stor just nu. Är det säkert att gå och handla mat? Är det tvunget att hålla sig hemma hela dagarna?

Vi ser därför positivt på initiativ som ökar sammanhållningen mellan grannar. Kanske kan vi som inte tillhör någon riskgrupp hålla lite koll och t.ex. kontakta äldre grannar i samma länga (genom telefonsamtal, brev i brevlådan eller email) för att fråga om de behöver hjälp med någonting, kanske gå och handla. Vi bör också se kontakt-initiativ från personer inom riskgrupp till övriga som något naturligt i detta läge.

För att nämna ett besläktat område har vi också för avsikt att inom kort initiera en förstärkning av aktiviteterna inom ”Grannsamverkan”, där syftet också är att öka tryggheten.

I styrelsen diskuterades på föregående styrelsemöte (9/3) ingenting om Coronaviruset, så snabbt har det gått. På nästkommande möte (13/4) kommer vi däremot bl.a. att prata om hur detta inverkar på våra verksamheter, t.ex. städdagen 25/4 och den därpå följande grillningen. Förhoppningsvis kan vi hålla dessa aktiviteter som planerat, men som bekant är det ingen som vet hur situationen utvecklar sig.

 

/Styrelsen

Obokade ungdomsfester i lokalerna -> Nya rutiner

Som tidigare rapporterats är våra gemensamhetslokaler populära för ungdomar att vistas i kvällstider under främst fredagar och lördagar, utan bokning, utan tillsyn, och alltså utan föreningens tillstånd.

Efter vårt uppmärksammande om detta problem efter julledigheten så har nu två gånger på kort tid bl.a. södra lokalen besökts på precis detta sätt.

Senast igår kväll fredag var det 15-20 ungdomar där, uppskattningsvis i åldern 15-19 år, hälften flickor hälften pojkar. Alkohol dracks och någon kräktes på golvet. Efter rådigt ingripande av två vuxna närboende fick ungdomarna städa upp och lämna lokalen (vilket de gjorde utan att bråka… denna gång i alla fall..).

Några frivilliga medlemmar fick städa lite extra där på lördagen. Uppe vid busshållplatsen på Landsvägen ligger idag lördag fortfarande en massa skräp som väldigt tydligt har sitt ursprung i lokalen.

Ingen av ungdomarna kändes igen, men de tillfrågades om någon av dem bor i vår samfällighetsförening, vilket ingen ville säga, så vi kan inte här peka ut någon ansvarig förälder. På frågan hur de fått tag i dörrkoden gav de inget bra svar..

Ett av syftena med detta utskick är att verkligen be föräldrar att ta ansvar för, eller åtminstone skaffa sig vetskap om, sina omyndiga barns aktiviteter. Sådana här fasoner får tyvärr återverkningar:

Vi har velat att alla medlemmar ska ha tillgång till lokalerna eftersom de är mycket värdefulla för oss. Därför har koderna varit tillgängliga på vår hemsida, efter inloggning. Senast dörrkoderna ändrades var för ca 1-2 veckor sedan.

Pga att dessa problem fortsätter så tvingas vi göra dörrkoderna mindre tillgängliga, vilket vi beklagar.

Dörrkoderna kommer hädanefter (dvs. tills annat meddelas):

  1. ändras på fredagar
  2. läggas ut på de interna hemsidan på söndagar
  3. de som vill använda någon av lokalerna under fre-sön får
    1. boka lokalen och härvid skriva in namn, telefonnummer och e-mailadress enligt instruktion via länk på vår interna hemsida under ”Gemensamhetslokaler” OCH
    2. så tidigt som möjligt men senast ett dygn innan tillfället maila till lokalen@nattbrisen.se för att be om aktuell dörrkod
    3. i mailet presentera sig som fastighetsägare, med angiven boendeadress
  4. de som vill använda någon av lokalerna under övrig tid skall också boka enligt instruktionen, även om koden då är känd för de flesta. Kontaktperson behövs och vi gör gärna statistik om nyttjandet.

Avslutningsvis är inte syftet med denna åtstramning att inte låta ungdomar vistas i lokalerna överhuvud taget, utan att de bokas av ansvariga myndiga personer som är medlemmar i vår förening. Dessa kan då kontaktas vid eventuella problem. Dessutom är det ju så att om den bokas för längre än två timmar så skall en betalning på 200 kr erläggas till swish-numret enligt instruktionen.

Mvh

Styrelsen

Information: Lokalerna

Vi ser att vår Norra lokal är väldigt populär bland områdets unga.

Lokalerna är inte till för att barn och unga ska vara där utan uppsikt av vuxna.

I nuläget får vi in rapporter från boende om att ungdomar är i lokalen, utan bokning, utan tillsyn, och utan föreningens tillstånd.

Lokalen lämnas även i ett mycket dåligt skick.

Föreningen tillåter i nuläget, sedan decennier tillbaka, inga festligheter eller sammankomster för barn och unga i åldersgruppen 12-21 år under kvällstider.

För samtliga som vistas i lokalen gäller att den ska lämnas i god ordning och städad. Det är vi boende som sköter lokalen. Det betyder att det är du som är ansvarig för att lokalen ser bra ut när du lämnar den, att du tar med dig sopor och städar golven.

Hör av dig till styrelsen direkt om du märker av något som inte verkar okej.

Parkeringsförbuds-tider på garagetaken i vinter:

Vi ber alla vara uppmärksamma på de parkerings-förbudsskyltar som finns vid garagetaken. Genom ett stämmobeslut har vi valt att låta ett parkerings-vaktbolag se till att man inte har sin bil parkerad där i strid mot bestämmelser. Förvara om möjligt er bil inne i garaget. Följande tider ska södra och norra garagetaken vara utrymda oavsett om det är snö på taken eller inte:

Norra garagetaket: måndagar 6 jan, 3 feb, 2 mar;

Södra garagetaket: tisdagar 7 jan, 4 feb, 3 mar

Förbuden gäller dessa dagar mellan kl 9 och 15

 

/Styrelsen