Brandskydd

Räddningstjänstens fordon måste utan hinder kunna nå en olycksplats. I vårt område har kurvor i gångvägarna utformats och försetts med bärande hålsten så att även de största fordonen kan passera.

Parkerade bilar kan vara ett avgörande hinder om föraren inte omedelbart kan lokaliseras. Undvik därför att lämna bilen annat för pågående lastning och lossning. Tala med din entreprenör så att hon gör detsamma.

Nya räddningslagen

Räddningsverkets webbsida srv.se innehåller allt man behöver veta om brandskydd och ger råd om utrustning för hemmet.