Grannsamverkan

Grannsamverkan har blivit ett uttryck för en verksamhet där de boende i ett område, tillsammans och i samförstånd, bildar ett brottsförebyggande nätverk. Det innebär att grannar vidtar olika åtgärder som förväntas minska antalet tillfällen till brott. Att öka risken att bli upptäckt vid utförande av brott och genom att man på olika sätt förhindrar att barn och ungdomar kommer in på en brottslig bana .

Tanken är att genom samarbete, nära grannar emellan, öka den sociala kontrollen, och på detta sätt göra det svårare för kriminella att ostört verka i närområdet.

Grannsamverkan skall verka för att stöldskyddet förbättras. Att tillhörigheter märks och dokumenteras. Att grannar vidtar åtgärder så att det inte ska märkas om en bostad står tom. Att deltagarna iakttar misstänkta beteenden och vid behov rapporterar till kontaktpersonen eller till polisen.

Se även samverkanmotbrott.se.

Skydd & Säkerhet

Många av oss lämnar bostaden för längre perioder. Nedan följer en lista med tips om möjligheter, hämtad ur Sollentuna Kommuns hemsida under Skydd och Säkerhet. Mycket mera om förebyggande arbete finns att läsa på hemsidan: sollentuna.se

1. Informera grannarna även vid kortare bortovaro (och kontaktombudet om ni är borta mer än några dagar). Använd gärna Grannlappen där det framgår var ni kan nås om det behövs.

2. Belysning- inne. Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.

3. Ljud. Låt radion gå på med timer så att det hörs ljud i huset. Slå dock inte på TV-apparaten eftersom detta ökar brandrisken.

4. Belysning – ute. Ha gärna utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar. På vissa ställen kan en stark halogenlampa vara lämplig.

5.Töm brevlådan. Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam. Alternativet är att ha en stor och låst brevlåda, där tjuven inte kan se om den innehåller post. Detta förutsätter naturligtvis att postutdelare och tidningsbud inte lämnar posten hängande halvvägs ute ur lådan och att bortovaron inte är alltför lång.

6. Peta ner post. När du ser att post hänger ut ur en brevlåda, peta ner den!

7. Skottning. Be en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i snön. Grannen kan också köra sin bil fram och tillbaka några gånger på infarten.

8. Gräsmattan. Be en granne eller ordna så att någon annan klipper gräsmattan vid längre bortovaro.

9. Sopor. Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom.

10. Tvätt. Be en granne hänga sin tvätt på din tvättlina eller torkställning.

11. Städa tomten från inbrottsverktyg. Förvara trädgårdsredskap inomhus eller i låst förråd, så att tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster med eller bryta sig in i ditt eller grannars hus.

12. Stege. Förvara stegar inomhus eller fastlåsta så att de inte kan användas för att nå olåsta eller öppna fönster i ditt eller grannars hus.

13. Små ting som gör skillnad. Du kan också lämna ett par träskor, andra skor som används i trädgården, leksaker etc. i trädgården så att huset ser bebott ut. Lämna dock inget som kan användas för att bryta sig in i huset. (Tänk också på att vissa dyrare trädgårdsmöbler kan vara stöldbegärliga.)

14. Andra små tips att tänka på. Be den som vattnar blommorna att lämna lite disk på köksbänken om den kan ses utifrån. Förändringar måste dock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag.

15. Telefonen. Vidarekoppla telefonen, men så att det inte märks att den är vidarekopplad. Om den som ringer kommer till mobilsvar eller liknande indikerar detta att ingen är hemma.

16. Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, inklusive reservnycklarna till bilen. Ordna bra mekaniskt inbrottsskydd.

17. Okända personer som beter sig märkligt i området.  Ett tips är att vänligt fråga okända personer om de bor här och om de vill ha hjälp med att hitta vad de nu letar efter. Detta ger en signal att vi har bra koll på vilka som är bosatta i området och det kan ha en avskräckande effekt.

Många av oss planterar nya buskar, träd och annat på våra tomter. För att vårda grannsämjan kan det vara förutseende att tänka på att kunna sköta växterna från sin egen tomt eller att göra upp med grannen att det är OK att tukta från grannens mark. Detta gäller ju förstås också för befintliga växter som breder ut sig med åren.

Styrelsen nödgas på åter förekommen anledning upprepa att skador som uppstår på samfällighetens maskiner eller t.ex. garageportar ska meddelas styrelsen så att felet snabbt kan rättas till.