Parkering & Garage

Biltrafik är tillåten inom området för transporter till och från fastigheterna. Fordonen får inte stå inom området annat än för lastning och lossning. 10 km/tim är den högsta hastigheten för bilar som vi demokratiskt har bestämt ska gälla i området. Det är mycket långsamt och nödvändigt för att ha någon chans att stanna när ett barn eller din granne kliver ut i häcköppningen.

Spolning eller tvättning av bilar är inte tillåten inom området.

Parkering

Vi vet alla att en brand i bostaden har ett osannolikt snabbt förlopp. Brand- och räddningsfordon behöver minuterna på sin sida. När vi eller våra hantverkare lämnar bilar i gångarna för annat än ren lastning kanske minuten går åt till att hitta föraren.

Parkering är endast tillåten på särskilt anvisad parkeringsplats som är i parkeringshus eller på parkeringsdäck.

Länsparkering AB har i uppdrag att kontrollera bilar och vid otillåten parkering påföra parkeringsböter.

Parkeringshusen

Får endast användas av boende eller gäster

Parkeringsdäcken

Boendes bilar ska ha gällande fastklistrat parkeringsbevis, gäster ska ha tillfälligt parkeringsbevis.

Om följande följs har vi nog gjort det bästa av situationen just nu:

  • Egen bil korttidsparkering någon timma. För längre tid körs den in i garaget.
  • Släpfordon och husvagnar får inte ställas upp på parkeringsdäcken.
  • Gäster med parkeringsbevis 24 timmar.
  • Långtidsparkering mer än en vecka i väntan på reparation, försäljning, våren eller annat är förbjuden. Länsparkering AB har ett utökat uppdrag att bevaka detta.

Garagen

Vid fel på automatportarna meddelas först fogdarna.

Snöröjningsredskap finns på plats innanför samtliga portar och vid de nedre även salt. De är tänkta för flitig användning och så tidigt som möjligt efter snöfall. Det är viktigt att de hängs upp på väggen för att inte riskera att falla mot bilar. De nedre garagens dagvattenränna och avlopp saltas när det behövs. Även trapporna bör saltas efter snöröjning.

Brandsläckare med pulver finns i alla garage.

Nödutgångarna i båda de nedre garagen får inte blockeras.