Sophantering

Sedan 1998 har samfälligheten gemensam sophantering. Detta har två anledningar, dels vill kommunen sköta sophanteringen på detta vis och dels klarar våra vägar i samfälligheten inte de tunga sopbilarna.

Samfälligheten har två hus för sophantering, dessa är placerade vid p-husen. I varje hus finns tre kärl för kompostavfall och sex kärl för övriga sopor.

Från och med den 1juni 2001 har Sollentuna nya avfallsentreprenörer. Den nya entreprenaden medför vissa ändrade rutiner när det gäller grovsopor, farligt avfall och bioavfall. Sita tömmer våra kärl två gånger per vecka. Sita kräver att vi använder en speciell majs-påse för avfall som läggs i kompostkärlen. Sådana påsar kan hämtas kostnadsfritt i Kommunalhusets entré.

De nya entreprenörerna är:

Sita Sverige AB, som hämtar hushållsavfall och farligt avfall

SRV-Återvinning, som tar hand om bioavfall

LS-tankservice, som sköterslamtömning.

Papper

Pappersavfall slängs i container som är placerad vid infarten till Karlslunds område (andra sidan Landsvägen).

Glas

Närmaste container för glas finns i Norrviken centrum. En anläggning finns också i entrén på Coop Forum.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall kan lämnas på SÖRAB.s, Norra Kolonnvägen, Sollentuna  eller Hagby Återvinningsanläggning.

Grovsopor

Lämnas endera på Hagby Återvinningsanläggning eller vid Smedby Återvinningsanläggning. För öppettider, se SÖRABs hemsida. http://www.sorab.se/

Hämtningen av brännbart hushållsavfall och komposterbart material som lämnas i de gröna respektive bruna kärlen i sophusen betalas per vikt. Lämna därför allt annat som kartong, glas, plåt och plast i de avgiftsfria  behållare som finns t.ex vid Karlslundsvägen/Landsvägen, vid Norrvikens station, vid Coop, eller sopstationen i Smedby.

Borttransport av grovsopor, t.ex. badkar, bokhyllor är en avgiftsbelagd affär mellan fastighetsägaren och SITA, kundtjänst 08 519 33 300. Ring dit och beställ borttransport. Hämtning i vårt område sker tisdagar.

El-apparater som kylskåp, tvättmaskiner och liknande hämtas avgiftsfritt på onsdagar en gång per månad efter beställning till kundtjänst ovan.