Tryggt & Snyggt

Sollentuna kommuns brottsförebyggande arbete ”Tryggt och Snyggt” omfattar nu också Norrviken/Viby.

Våld, stöld och skadegörelse utförs av många olika kategorier av människor. Mot förövare som kommer till vår närmiljö utifrån skyddar oss vår uppmärksamhet, våra rörelser i området under traditionellt stökiga helger, nattvandringar, tekniska hinder i fastigheter och bilar, grannsamverkan.

Våra egna tonåriga och äldre ungdomar  riskerar att påverkas av attityder och beteenden som en sönderfallande värdegrund i vår värld medför. Föräldrar har en svår uppgift som måste utföras för att förstå vad barnet faktiskt möter därute och att lotsa barnet fram med den vuxnes intresse, mod och krav.

Tillsammans och i samverkan med andra föräldrar som grannar, Nattvandrare, Farsor och Morsor, Polis och andra samhällsfunktioner är detta möjligt.

Du som vill agera utanför familjen och hemmet är välkomna att kontakta andra engagerade nedan för råd och tips hur man kommer igång.

Viktiga telefonnummer

Nattvandrare i Rotebro 073-698 93 11, 070-447 21 51
Nattvandrare i Rotsunda gård 076-277 89 31
Farsor och Morsor på stan 0704 769460
Polisen i Norrort 08-401 50 00, 114 14, 112
Socialjouren Norrort 08- 444 45 03
Fältfritidsledare 070-560 53 29

Uno Eriksson Klockargränd 9 som känner till verksamheten och kan ge information.

Vid klotter och skadegörelse

Kommunens felanmälan      08-579 217 00

Mycket mer information finns på kommunens webbplats http://www.sollentuna.se/lokalt/s-brott-ra/index.htm ”vardagstrygghet” under Skydd & Säkerhet. Bland annat innebörden av Grannsamverkan – möjligheter och tips. Där finns också en Trygghetsundersökning som genomförts för Norrviken/Viby.