Vatten/underhåll

Våra fastigheter får vatten från Sollentuna Energi. Det gamla vattenmätarkoppel som var standard i alla fastigheter 1980 har flertalet bytt ut pga stor läckagerisk. Dock förekommer ett antal som ej har bytt. Sollentuna Energi vägrar att befatta sig med dem vid vattenmätarbyte. Se informationen från Sollentuna Energi.

En rörmokare kanske rekommenderar sitt egen leverantör.