Vid flytt

Vid ägarbyte av en fastighet ska detta snarast skriftligen anmälas till kassören (kassor@nattbrisen.se). Anmäl i god tid, så att samfällighetsavgifterna kommer i rätt namn.

Anmälan till kassören ska innehålla datum för utflyttning, avflyttande fastighetsägares nya adress och samtliga inflyttande fastighetsägares namn, personnummer och kontaktuppgifter (allt detta finns i ert överlåtelseavtal). För att underlätta kan en kopia av överlåtelseavtalet lämnas till kassören, antingen via e-post eller Nattbrisens brevlåda vid norra lokalen (meddela kassören samma dag).

Läs av fjärrvärmemätaren vid utflyttning, värmekostnaden fördelas mellan ägarna.

Avflyttande fastighetsägare ansvarar för att:

  • E-posta informationen från överlåtelseavtalet till kassor@nattbrisen.se omgående vid skiftet
  • Göra värmeavläsning vid skiftet

Inflyttande fastighetsägare ansvarar för att:

  • Kontrollera att föreningens kassör fått informationen från överlåtelseavtalet
  • Skriva upp sig för nyhetsbrevet på nattbrisen.se
  • Skapa medlemskonto på nattbrisen.se