Vid flytt

Ägarbyte av en fastighet ska snarast anmälas till samfällighetsföreningen. Anmäl i god tid, så
att samfällighetsavgifterna kommer i rätt namn. Blanketter för anmälan finns hos längans
kontaktombud eller kan hämtas från hemsidans rubrik Kontaktombud/Kontaktombudspärmen.

Två olika blanketter ska användas. Av blanketterna framgår vart de ska sändas.

  • Den ena blanketten innehåller datum för utflyttning, avflyttande fastighetsägares
    namn, nya adress och övriga kontaktuppgifter samt samtliga inflyttande
    fastighetsägares namn och ägarandel, personnummer och kontaktuppgifter. Denna
    blankett kan användas vid kontraktsskrivningen.
  • Den andra blanketten används vid utflyttningen för avläsning av fjärrvärmemätare
    och eventuell laddstolpe. Kostnaden fördelas mellan ägarna.

Säljare och köpare ansvarar gemensamt för att samfällighetsföreningen får denna
information.