Föreningsmeddelande utdelat innan jul

Vi hoppas att alla har haft en god julledighet och en bra start på det nya året.

Här kommer vinterns föreningsmeddelande i digitalt format.

 

Föreningsmeddelande julen 2021

Parkeringsförbud på garagetaken vissa dagar

Följande dagar ska norra och södra garagetaken vara utrymda oavsett om det är snö på taken eller inte. 

Norra garagetaket: måndagarna 3 januari, 7 februari, 7 mars

Södra garagetaket: tisdagarna 4 januari, 1 februari, 1 mars

Minska risken för inbrott!

  • Hjälp varandra att hålla koll om objekt dyker upp utanför entréer.
  • När du ska resa bort, meddela gärna någon granne och be om hjälp med post, snöskottning eller dylikt, så att huset ser bebott ut. Lämna gärna väl valda lampor tända.
  • Se mer information och tips om vad du kan göra hos polisen och under fliken Grannsamverkan på hemsidan.

Grannsamverkan

Ett ombud för grannsamverkan finns för varje gränd. Ombuden ger via sms-meddelande information om aktuella händelser. Du som inte redan har anslutit dig, kontakta ditt ombud:

”Julsopor” och annan ”vinterinformation”

Julfirandet ger upphov till mycket avfall. Sortera avfallet så mycket som möjligt för att undvika överbelastning av våra sopkärl och slippa onödiga kostnader för hämtning. Förpackningar och tidningar läggs i återvinningsbehållarna vid Norrviken C/Rotebro Handelsplats. Även julpapper kan läggas i behållare för pappersförpackningar, men snören och etiketter läggs i soppåsen. Granen ska lämnas på återvinningscentral, t.ex. den i Smedby. (Den mobila återvinningscentralen vid Norrviken IP är flyttad.) Se turlista på https://www.seom.se/avfall-och-atervinning/atervinning/mobila-atervinningscentralen-lat-atervinningscentralen-komma-till-dig/

  • När det är minusgrader kan påsarna för matavfall frysa fast i sopkärlet, och då blir de kvar efter att sopbilen åkt. Se till att påsen är torr och inte läcker. Använd gärna dubbla påsar.
  • Garageportarna är extra känsliga när det är kallt ute. Vid gångpassage, använd helst den mindre dörren. Om garageportarna inte stänger eller andra dörrproblem uppstår, kontakta snarast byfogden.
  • Inom området finns flera lådor med sandningsgrus. Sanda gärna i ditt eget närområde om det är halt.

Avloppsproblem?

Avloppsproblem förekommer i området. Problemen består bland annat av dålig lukt. Avloppslukt beror oftast på någon form av otäthet mellan anslutningen av tvättställ, toalettstol och liknande eller dåligt fungerande vattenlås. Eftersom lukten är mycket karaktäristisk brukar det vara möjligt att lukta sig till var otätheten finns, för att sedan åtgärda problemet. Husens avloppsrör är anslutna till en gemensam ledning, som ligger under huslängans bottenplatta. Den ledningen ägs av samfällighetsföreningen. Föreningens ledningar är sedan anslutna till kommunens ledningsnät, som ligger i våra vägar. Om avloppsproblem uppstår, som kan befaras bero på stopp eller skada på föreningens eller kommunens ledningar, ska detta snarast anmälas till samfällighetsföreningens styrelse.

Tips – användning av laddstolpe

Om du har problem att få kontakt med laddaren via hemsida eller app så kan du prova att starta om genom att bryta strömmen i en minut. Detta görs genom att du slår ifrån säkringen i lådan, väntar en minut och därefter återställer säkringen. Efter 3-5 minuter brukar laddaren vara åtkomlig från webb eller app igen. Om problemen kvarstår, kontakta den parkeringsansvarige.

Värmeavräkningen

Alla medlemmar har fått information om värme- och elbilsavräkningen för sitt hus för perioden augusti 2020 – juli 2021. Informationen innehöll ett litet fel där senaste justeringen inte räknats upp i slutlig reglering. Beloppen på fakturorna från Fastum för perioden januari tom mars kommer därmed att ange ett litet annat belopp än vad som meddelats tidigare. 

På grund av ett missförstånd har därtill månadsfördelning av tillkommande värmekostnader och el till elbil inte fungerat fullt ut.

– För dig som betalar med autogiro och har fått hela tillkommande värmekostnaden på fakturan för januari så kommer en kreditfaktura att skapas och nya fakturor med fördelat belopp kommer att skickas ut. Vi har dock satt en gräns på tillkommande kostnader om minst 1 600 kr för att Fastum ska göra om detta. Dvs om totalbeloppet på faktura för januari månad är mer än 4 000 kr så kommer kreditering att göras. Är totalbeloppet mindre dras autogiro enligt tidigare faktura.

– För dig som betalar med e-faktura eller med manuell betalning i internetbank så har du möjlighet att själv gå in och ändra det belopp som betalas. Vid önskemål kan alltså fördelning av värme och eventuell el till elbil fördelas på de tre betalningarna som görs nu för januari till och med mars. Det innebär att du kan välja att betala belopp enligt faktura som erhållits med förfall i december eller att fördela den extra kostnaden på tre betalningar. Den sista februari 2022 ska hela tillkommande kostnad vara inbetald tillsammans med de tre vanliga månadsavgifterna om 2 400 kr. (De som kan lägga in betalning fördelad till januari och februari som separata betalningar med OCR nr från fakturan med förfall sista december kommer att få guldstjärna.) 

Därefter görs en avstämning att allt blivit reglerat korrekt.

Protokollet från stämman

Protokollet från årets stämma finns på Nattbrisens hemsida. 

Stöd till grannar

Vi vill även visa solidaritet med våra grannar här i området som under hösten utsatts för trakasserier och hot i sådan omfattning att polisen rubricerat det som hatbrott. På grund av det som hänt känner de sig otrygga och utsatta. 

Vi önskar att alla boende i området ska känna att deras hem är en trygg plats, fri från oroande eller hotande inslag, och att vi gemensamt hjälps åt för att alla ska känna sig trygga och välkomna.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi vill därför uppmana alla att hjälpa varandra att känna sig välkomna och säkra.

God jul och Gott nytt år

Styrelsen

 

Föreningsmeddelande 2021 julen