Förtydligande kring gräs-/ängyta

Det har uppkommit en del funderingar och synpunkter kring punkten i senaste föreningsmeddelande om gräsytan som blir äng.

Här kommer därför ett förtydligande kring tänkt ängsyta.

Den tänkta ängsytan är i den branta sluttningen bakom Organistgränd 84/86 (mest 86), alltså inte hela allmänningen utan bara den del som är brant sluttande. Har ni frågor så tveka inte att kontakta Patrik Rosendal Larsson Kantorsgränd 61 eller Jessica Chapman Organistgränd 88.

 

Bild på sluttning som är tänkt som ängsyta bakom Organistgränd 86.
Sluttning tänkt till ängsyta