Information: Lokalerna

Vi ser att vår Norra lokal är väldigt populär bland områdets unga.

Lokalerna är inte till för att barn och unga ska vara där utan uppsikt av vuxna.

I nuläget får vi in rapporter från boende om att ungdomar är i lokalen, utan bokning, utan tillsyn, och utan föreningens tillstånd.

Lokalen lämnas även i ett mycket dåligt skick.

Föreningen tillåter i nuläget, sedan decennier tillbaka, inga festligheter eller sammankomster för barn och unga i åldersgruppen 12-21 år under kvällstider.

För samtliga som vistas i lokalen gäller att den ska lämnas i god ordning och städad. Det är vi boende som sköter lokalen. Det betyder att det är du som är ansvarig för att lokalen ser bra ut när du lämnar den, att du tar med dig sopor och städar golven.

Hör av dig till styrelsen direkt om du märker av något som inte verkar okej.

Gemensamhetslokalerna

Några barn i föreningen har tagit för vana att spela pingis i Norra lokalen efter skolan. Om du släpper in ditt barn i lokalen, se till att hålla uppsikt. Prata med ditt barn och se till att de vet att, om lokalen används, så ska den också lämnas i god ordning.

God ordning innebär att pingisrackets lämnas snyggt, att eventuellt använda glas diskas upp.

Lokalerna är inte fritidsgårdar, så se till att ditt barn använder våra gemensamma anläggningar respektfullt.

Lokalerna är även samfällighetens gemensamma ansvar. Dela inte koderna med utomstående.