Gemensamhetslokalerna

Några barn i föreningen har tagit för vana att spela pingis i Norra lokalen efter skolan. Om du släpper in ditt barn i lokalen, se till att hålla uppsikt. Prata med ditt barn och se till att de vet att, om lokalen används, så ska den också lämnas i god ordning.

God ordning innebär att pingisrackets lämnas snyggt, att eventuellt använda glas diskas upp.

Lokalerna är inte fritidsgårdar, så se till att ditt barn använder våra gemensamma anläggningar respektfullt.

Lokalerna är även samfällighetens gemensamma ansvar. Dela inte koderna med utomstående.