Förebyggande åtgärder för att motverka råttor

Vi har fått information om ökad aktivitet av råttor i våra gränder. För att undvika att detta eskalerar så behöver vi hjälpas åt. Vi önskar därmed att alla ser till sina närområden. Tips på åtgärder alla kan göra:

  • Om du matar fåglar på tomten bör du ta bort spillet som hamnar under fågelmatningen.
  • Håll det rent och snyggt i trädgården.
  • Lämna dina sopor direkt i soprummet och inte utanför huset.
  • Plocka undan eventuell fallfrukt.
  • Lägg endast trädgårdsavfall i trädgårdskomposten.

Undvik även att ha träd och buskar längs husväggarna. Växtlighet ger råttorna skydd och döljer deras hål vilket till exempel gör det enklare för dem att ta sig in i huset.

Snöröjningen av norra parkeringsdäcket flyttad till 3 januari

Vi påminner om att snöröjningen av parkeringsdäcket på det norra garaget är flyttad från nyårsdagen till 3 januari. Det är alltså fritt fram att stå på norra garaget 1/1 men 3/1 råder det parkeringsförbud där.

De datum som gäller för snöröjning i januari, då det alltså råder parkeringsförbud är:

  • Södra garaget: 2 januari (kl 09-15)
  • Norra garaget: 3 januari (kl 09-15)

Observera att parkeringsförbud även råder vid barmark.

Snöröjningen blev av men inte som det var tänkt

Idag tisdag kunde taket till södra garaget skottas som planerat. Då passade entreprenören på att skotta det som gick att ta av taket till det norra garaget, som egentligen skulle ha skottats igår. Vi förstår att det orsakat en del besvär att flytta bilar och att det känns extra surt då det varit helt i onödan. Kommunikationen mellan entreprenören och styrelsen har brustit men vi kommer att göra vårt bästa för att denna miss inte återupprepas.

/ Styrelsen genom Marcus

Varmvattnet i norra värmecentralen stängs av idag, onsdag 20 september

Idag kommer entreprenören som rustar upp den norra värmecentralen att stänga av varmvattnet. Det är oklart hur länge avstängningen kommer att vara men troligen i en eller två dagar. De hushåll som berörs har tidigare meddelats om avstängningen genom ett meddelande i brevlådan.

Huslängor som är anslutna till norra värmecentralen och som berörs av detta är:

1 = Kantorsgränd 2 – 22 jämna nummer

2 = Kantorsgränd 1 – 17 ojämna nummer

3 = Kantorsgränd 32 – 36 jämna nummer

4 = Kantorsgränd 24 – 30 jämna nummer

5 = Kantorsgränd 19 – 33 ojämna nummer

6 = Kantorsgränd 35 – 47 ojämna nummer

7 = Kantorsgränd  49 – 61 ojämna nummer

9 = Organistgränd 78 – 90 jämna nummer

10 = Organistgränd 48 – 62 jämna nummer

14 = Organistgränd 31 – 41 ojämna nummer

Nästa vecka stängs varmvattnet av i norra värmecentralen

På måndag nästa vecka, alltså den 18 september, inleds arbetet med att byta delar i den norra värmecentralen. I samband med det kommer rörentreprenören att behöva stänga av den norra värmecentralen helt. Det betyder att det inte går att få varmvatten i kranen i din fastighet. Avstängningen påverkar däremot inte kallvattnet. Entreprenörens bedömning är att varmvattnet stängs av på onsdag eller torsdag. Förhoppningsvis räcker det med en dag men det kan bli flera. Så fort vi vet mer om detta så lägger vi ut en nyhet.

Åtgärden med att byta ut delar i den norra värmecentralen görs för att få en mer driftsäker anläggning med moderna funktioner. Den södra värmecentralen kommer att få en liknande anpassning längre fram. 

Huslängor som är anslutna till norra värmecentralen och som berörs av detta är:

1 = Kantorsgränd 2 – 22 jämna nummer

2 = Kantorsgränd 1 – 17 ojämna nummer

3 = Kantorsgränd 32 – 36 jämna nummer

4 = Kantorsgränd 24 – 30 jämna nummer

5 = Kantorsgränd 19 – 33 ojämna nummer

6 = Kantorsgränd 35 – 47 ojämna nummer

7 = Kantorsgränd  49 – 61 ojämna nummer

9 = Organistgränd 78 – 90 jämna nummer

10 = Organistgränd 48 – 62 jämna nummer

14 = Organistgränd 31 – 41 ojämna nummer