Förebyggande åtgärder för att motverka råttor

Vi har fått information om ökad aktivitet av råttor i våra gränder. För att undvika att detta eskalerar så behöver vi hjälpas åt. Vi önskar därmed att alla ser till sina närområden. Tips på åtgärder alla kan göra:

  • Om du matar fåglar på tomten bör du ta bort spillet som hamnar under fågelmatningen.
  • Håll det rent och snyggt i trädgården.
  • Lämna dina sopor direkt i soprummet och inte utanför huset.
  • Plocka undan eventuell fallfrukt.
  • Lägg endast trädgårdsavfall i trädgårdskomposten.

Undvik även att ha träd och buskar längs husväggarna. Växtlighet ger råttorna skydd och döljer deras hål vilket till exempel gör det enklare för dem att ta sig in i huset.