Inget ränteavdrag

Hej!

Vi har inga lån sedan några år tillbaka vilket vår ekonomi belastas inte längre med räntekostnader.

Det finns en liten räntekostnad med 4 640 kr på senast kallelse till stämman men det har inget med låneränta att göra.

Vi kommer att informera er i god tid om det är aktuellt med ränteavdrag.

Ni kan alltid titta på på senast kallelse till stämman om ni är osäkra. Lån till kreditinstitutet ska hänvisas med en Not i årsredovisning.