Varmvattnet i norra värmecentralen stängs av idag, onsdag 20 september

Idag kommer entreprenören som rustar upp den norra värmecentralen att stänga av varmvattnet. Det är oklart hur länge avstängningen kommer att vara men troligen i en eller två dagar. De hushåll som berörs har tidigare meddelats om avstängningen genom ett meddelande i brevlådan.

Huslängor som är anslutna till norra värmecentralen och som berörs av detta är:

1 = Kantorsgränd 2 – 22 jämna nummer

2 = Kantorsgränd 1 – 17 ojämna nummer

3 = Kantorsgränd 32 – 36 jämna nummer

4 = Kantorsgränd 24 – 30 jämna nummer

5 = Kantorsgränd 19 – 33 ojämna nummer

6 = Kantorsgränd 35 – 47 ojämna nummer

7 = Kantorsgränd  49 – 61 ojämna nummer

9 = Organistgränd 78 – 90 jämna nummer

10 = Organistgränd 48 – 62 jämna nummer

14 = Organistgränd 31 – 41 ojämna nummer

Nästa vecka stängs varmvattnet av i norra värmecentralen

På måndag nästa vecka, alltså den 18 september, inleds arbetet med att byta delar i den norra värmecentralen. I samband med det kommer rörentreprenören att behöva stänga av den norra värmecentralen helt. Det betyder att det inte går att få varmvatten i kranen i din fastighet. Avstängningen påverkar däremot inte kallvattnet. Entreprenörens bedömning är att varmvattnet stängs av på onsdag eller torsdag. Förhoppningsvis räcker det med en dag men det kan bli flera. Så fort vi vet mer om detta så lägger vi ut en nyhet.

Åtgärden med att byta ut delar i den norra värmecentralen görs för att få en mer driftsäker anläggning med moderna funktioner. Den södra värmecentralen kommer att få en liknande anpassning längre fram. 

Huslängor som är anslutna till norra värmecentralen och som berörs av detta är:

1 = Kantorsgränd 2 – 22 jämna nummer

2 = Kantorsgränd 1 – 17 ojämna nummer

3 = Kantorsgränd 32 – 36 jämna nummer

4 = Kantorsgränd 24 – 30 jämna nummer

5 = Kantorsgränd 19 – 33 ojämna nummer

6 = Kantorsgränd 35 – 47 ojämna nummer

7 = Kantorsgränd  49 – 61 ojämna nummer

9 = Organistgränd 78 – 90 jämna nummer

10 = Organistgränd 48 – 62 jämna nummer

14 = Organistgränd 31 – 41 ojämna nummer

Undvik tung belastning på nyasfalterade vägar

Arbetet med den nya asfalten pågår för närvarande vid Kantorsgränd. För att säkerställa hög kvalitet och undvika permanenta skador uppmanar vi er att avstå från att köra med bilar på den nylagda asfalten under en period om 7 dagar, eftersom att asfalten fortfarande är mjuk. Detta gäller givetvis även budbilar och andra tyngre fordon. Det är dock tillåtet att gå och cykla på asfalten.

Vi kommer att markera vägarna med avspärrningstejp i den utsträckning det är möjligt.

Tack för er förståelse och samarbete i denna fråga.

Asfaltarbetet påbörjas 3 juli

Här kommer en viktig påminnelse om den information som kom i senaste föreningsmeddelandet.

Asfalteringen kommer att ske etappvis i hela området, undantaget delar av Klockargränd nedre som fick ny asfalt i samband med ett stort avloppsarbete för några år sedan. I samband med arbetet kommer entreprenörerna Svevia samt Mark och Utemiljö att ta några av föreningens ytor i anspråk. Det gäller i första hand vändplanerna utanför garagen som blir inhägnade avställningsplatser.


Arbetet inleds med rivning av befintlig asfalt måndag 3 juli.

Klipp eller bind upp häckar, buskar och träd inför asfalteringen!

Det är vanligt att häckar, buskar eller träd brer ut sig mot gränderna. Inför asfalteringen är det viktigt att var och en fastighetsägare kontrollerar att ingen växtlighet hänger ut över asfalten.


Så här gör du:

 1. Kontrollera hur långt in mot växtligheten som asfalten från gränden ligger. För att avgöra detta är det bra att använda en spade eller annat redskap som frilägger all asfalt.
 2. Se till att inget växer ovanför asfaltsgränsen. Här det viktigt att inte bara hålla fritt närmast marken; det ska vara helt fritt från växtlighet ovanför asfalten. Här kan en kratta eller en sopborste som hålls lodrätt hjälpa till att se att inget hänger ut ovanför asfalten.
 3. Om växtlighet finns ovanför asfalten: Klipp bort den så att inget sticker ut över asfalten mot
  gränden. För träd går det lika bra att binda upp grenar som hänger ut över asfalten. Varför är borttagande av växtlighet så viktigt?
  För att avgöra hur långt in asfaltering ska ske använder entreprenören ett elektroniskt instrument som riskerar att visa fel om det hänger ut växtlighet över asfaltsgränsen.
  Genom att hålla undan gör vi också vårt bästa för att det inte ska uppstå skador på växtligheten när entreprenörens stora maskiner och lastbilar arbetar i gränderna.
  Tänk på att: alla medlemmar inte har samma möjlighet att utföra detta arbete så hjälp gärna din granne eller be om hjälp! Arbetet behöver vara klart senast söndag 2 juli.

Fritt fram att lägga ut farthindren igen

I väntan på att vi får ny asfalt i våra gränder är det fritt fram att lägga ut farthindren. Ansvaret för att lägga ut hindren ligger inte på enskilda personer så hjälp gärna varandra med detta.

Vi har inte någon ny tidpunkt för när asfalteringen kan påbörjas men vi jobbar för att det ska bli så snart som möjligt.

Asfalteringen är försenad

I veckan var det tänkt att vi skulle få ny asfalt i gränderna. Entreprenören för detta arbete Svevia har meddelat oss att det inte går påbörja asfalteringen förrän en hel del förberedelsearbeten är klara. Förhoppningsvis kan dessa arbeten påbörjas under nästa vecka. Mer information kommer när vi vet mer.

Gränderna sopas under vecka 16 – trots tidigare besked

Gränderna kommer att sopas nästa vecka, alltså vecka 16. Det är ett annat besked än det som kommunicerades ut i senaste föreningsmeddelandet. Därmed kommer vi att ha sopade gränder innan städdagen lördag 22 april. För att resultatet av sopningen ska bli så bra som möjligt behöver vi dessförinnan hjälpas åt att sopa ut grus från kanterna. Inom kort kommer styrelsen att lägga ut information om den kommande asfalteringen och de nya farthindren.