Återbetalning av inbetalat moms

I förra föreningsmeddelande skickade vi ut information om att Samfälligheter inte längre är momspliktiga om de inte bedriver verksamhet – det vill säga att en Samfällighetsförening inte ska ta ut moms på avgifter som medlemmarna betalar till föreningen (samfällighetsavgift, avfall, värme och sparande till fonden). Varje fastighet i Nattbrisen har aviserats med moms som Skatteverket beslutade i 2022 och som de drog tillbaka under 2023.

Skatteverket har återbetalat momsen till Samfälligheten och pengarna ska betalas tillbaka till medlemmarna. Varje fastighet har 9 000 kr till godo. För att minimera administrativa arbeten, har styrelsen beslutat att juli, augusti och september ska vara avgiftsfria och att oktobers samfällighetsavgift blir 1 880 kr. I annat fall skulle föreningen behöva göra en insättning till varje hushåll vilket skulle ta flera timmar. Vi hoppas på en förståelse från medlemmarna.

Observation: När det gäller avisering med moms avseende el- och värmeförbrukning, är det korrekt och vi ska fortsätta att deklarera moms på det. Det kallas för IMD – individuell mätning och debitering och det är momspliktigt. Vi har idag individuell mätning och debitering för värme och el-laddbox. Dessa är momspliktiga och vi kommer att fortsätta avisera avräkning med moms.