Undvik tung belastning på nyasfalterade vägar

Arbetet med den nya asfalten pågår för närvarande vid Kantorsgränd. För att säkerställa hög kvalitet och undvika permanenta skador uppmanar vi er att avstå från att köra med bilar på den nylagda asfalten under en period om 7 dagar, eftersom att asfalten fortfarande är mjuk. Detta gäller givetvis även budbilar och andra tyngre fordon. Det är dock tillåtet att gå och cykla på asfalten.

Vi kommer att markera vägarna med avspärrningstejp i den utsträckning det är möjligt.

Tack för er förståelse och samarbete i denna fråga.

Asfaltarbetet påbörjas 3 juli

Här kommer en viktig påminnelse om den information som kom i senaste föreningsmeddelandet.

Asfalteringen kommer att ske etappvis i hela området, undantaget delar av Klockargränd nedre som fick ny asfalt i samband med ett stort avloppsarbete för några år sedan. I samband med arbetet kommer entreprenörerna Svevia samt Mark och Utemiljö att ta några av föreningens ytor i anspråk. Det gäller i första hand vändplanerna utanför garagen som blir inhägnade avställningsplatser.


Arbetet inleds med rivning av befintlig asfalt måndag 3 juli.

Klipp eller bind upp häckar, buskar och träd inför asfalteringen!

Det är vanligt att häckar, buskar eller träd brer ut sig mot gränderna. Inför asfalteringen är det viktigt att var och en fastighetsägare kontrollerar att ingen växtlighet hänger ut över asfalten.


Så här gör du:

 1. Kontrollera hur långt in mot växtligheten som asfalten från gränden ligger. För att avgöra detta är det bra att använda en spade eller annat redskap som frilägger all asfalt.
 2. Se till att inget växer ovanför asfaltsgränsen. Här det viktigt att inte bara hålla fritt närmast marken; det ska vara helt fritt från växtlighet ovanför asfalten. Här kan en kratta eller en sopborste som hålls lodrätt hjälpa till att se att inget hänger ut ovanför asfalten.
 3. Om växtlighet finns ovanför asfalten: Klipp bort den så att inget sticker ut över asfalten mot
  gränden. För träd går det lika bra att binda upp grenar som hänger ut över asfalten. Varför är borttagande av växtlighet så viktigt?
  För att avgöra hur långt in asfaltering ska ske använder entreprenören ett elektroniskt instrument som riskerar att visa fel om det hänger ut växtlighet över asfaltsgränsen.
  Genom att hålla undan gör vi också vårt bästa för att det inte ska uppstå skador på växtligheten när entreprenörens stora maskiner och lastbilar arbetar i gränderna.
  Tänk på att: alla medlemmar inte har samma möjlighet att utföra detta arbete så hjälp gärna din granne eller be om hjälp! Arbetet behöver vara klart senast söndag 2 juli.

Norrvikens träffpunkt för seniorer

Här kommer ett tips till alla seniora. Några kanske inte känner till detta men det finns en trevlig lokal i samma hus som indiska restaurangen. Ingången är till höger om ”bakdörren” till restaurangen. Här kan seniorer träffas och umgås om dagarna. Det finns schema över olika aktiviteter som bingo, kortspel och gymnastik mm. Se länk nedan.

Tack till Hans-Göran på Klockargränd för detta kanontips!

Välkommen till Träffpunkt Norrviken! (sollentuna.se)

Takrenovering Klockargränd 18-22

Nästa vecka börjar en takrenovering av 3 fastigheter. Se bild för vilka ytor som berörs.

Tidplan
• Ställningsmontage och etablering pågår under vecka 23 (2022-06-07-2022-06-10)
• Takarbete pågår under vecka 24–25 (2022-06-13-2022-06-23)
• Demontering byggställning vecka 25–26 (2022-06-20-2022-07-01)
• Arbetstider måndag-fredag kl 07:15-18:00
• Alla ovanstående tider kan bli påverkade av väder – Väderresarvation.

Säkerhet
• Ställning får ej beträdas av utomstående utan tillstånd och närvaro av Vesiveks personal.
• Området runt kranbil / mobilkran spärras av med koner och band.
• Vid ut och inpassering till lägenheter – påkalla byggpersonalens uppmärksamhet så
säkerställer vi att ni kan passera byggområdet på ett säkert sätt.
• Gå ej under kran vid pågående lyft.
• Öppna ytor inom området kommer att nyttjas som förvaring av ställnings och byggmaterial
under projektets gång.

Grussopning och parkering inför städdag

Gruset sopas upp redan nu i veckan, innan städdagen, så de som har möjlighet får gärna sopa ut grus från svåråtkommliga ytor runt era fastigheter. Exakt dag vet vi inte.

Gällande parkering under städdagen så rekommenderar vi att man inte ställer sig uppe på Landsvägen då man riskerar att få böter där. Platser man brukar kunna parkera på är istället:

 • Bakom Sankt Larsengården på Prästgårdsvägens parkering
 • Vidare på Prästgårdsvägen där gamla prästgården låg innan den brann ner
 • Vid förskolan/skolan