Undvik tung belastning på nyasfalterade vägar

Arbetet med den nya asfalten pågår för närvarande vid Kantorsgränd. För att säkerställa hög kvalitet och undvika permanenta skador uppmanar vi er att avstå från att köra med bilar på den nylagda asfalten under en period om 7 dagar, eftersom att asfalten fortfarande är mjuk. Detta gäller givetvis även budbilar och andra tyngre fordon. Det är dock tillåtet att gå och cykla på asfalten.

Vi kommer att markera vägarna med avspärrningstejp i den utsträckning det är möjligt.

Tack för er förståelse och samarbete i denna fråga.