Asfaltarbetet påbörjas 3 juli

Här kommer en viktig påminnelse om den information som kom i senaste föreningsmeddelandet.

Asfalteringen kommer att ske etappvis i hela området, undantaget delar av Klockargränd nedre som fick ny asfalt i samband med ett stort avloppsarbete för några år sedan. I samband med arbetet kommer entreprenörerna Svevia samt Mark och Utemiljö att ta några av föreningens ytor i anspråk. Det gäller i första hand vändplanerna utanför garagen som blir inhägnade avställningsplatser.


Arbetet inleds med rivning av befintlig asfalt måndag 3 juli.

Klipp eller bind upp häckar, buskar och träd inför asfalteringen!

Det är vanligt att häckar, buskar eller träd brer ut sig mot gränderna. Inför asfalteringen är det viktigt att var och en fastighetsägare kontrollerar att ingen växtlighet hänger ut över asfalten.


Så här gör du:

 1. Kontrollera hur långt in mot växtligheten som asfalten från gränden ligger. För att avgöra detta är det bra att använda en spade eller annat redskap som frilägger all asfalt.
 2. Se till att inget växer ovanför asfaltsgränsen. Här det viktigt att inte bara hålla fritt närmast marken; det ska vara helt fritt från växtlighet ovanför asfalten. Här kan en kratta eller en sopborste som hålls lodrätt hjälpa till att se att inget hänger ut ovanför asfalten.
 3. Om växtlighet finns ovanför asfalten: Klipp bort den så att inget sticker ut över asfalten mot
  gränden. För träd går det lika bra att binda upp grenar som hänger ut över asfalten. Varför är borttagande av växtlighet så viktigt?
  För att avgöra hur långt in asfaltering ska ske använder entreprenören ett elektroniskt instrument som riskerar att visa fel om det hänger ut växtlighet över asfaltsgränsen.
  Genom att hålla undan gör vi också vårt bästa för att det inte ska uppstå skador på växtligheten när entreprenörens stora maskiner och lastbilar arbetar i gränderna.
  Tänk på att: alla medlemmar inte har samma möjlighet att utföra detta arbete så hjälp gärna din granne eller be om hjälp! Arbetet behöver vara klart senast söndag 2 juli.