Information om asfaltering

Asfalteringen fortlöper och för att hinna med tidsplanen kommer arbetet eventuellt att utökas nu under helgen eller på eftermiddagarna kommande veckodagar.

Påminner också om att vara försiktiga på nyasfalterade vägar för undvika spår. Se tidigare inlägg.