Parkeringsförbud på garagetaken vissa dagar december – mars

Följande dagar ska norra och södra garagetaken vara utrymda oavsett om det är snö på taken eller inte.
Norra garagetaket: måndagarna 5 december, 2 januari, 6 februari, 6 mars
Södra garagetaket: tisdagarna 6 december, 3 januari, 7 februari, 7 mars