Juni avi är korrekt

Några medlemmar har undrat om avin som kommit under juni är korrekt och inte 0 kr enligt föreningens meddelande om momsåterbetalning.

Denna avi som vi fått under juni avser period juni och borde ha kommit i maj. Vanligtvis betalar vi avgiften i förskott men som vi förklarade tidigare hade Fastum implementerat ett nytt system som ledde till aviseringsstrul och fel förfallodatum mellan januari och juni 2024. Juni avi ska betalas!

Vi har varit i kontakt med Fastum under veckan och i slutet av juni ska det även komma avgiften för juli. Den ska vara noll och då börjar vi som vanligt betala i förskott. Ni får bortse från de avierna som är 0 kr.