Föreningsmeddelande utdelat innan jul

Vi hoppas att alla har haft en god julledighet och en bra start på det nya året.

Här kommer vinterns föreningsmeddelande i digitalt format.

 

Föreningsmeddelande julen 2021

Parkeringsförbud på garagetaken vissa dagar

Följande dagar ska norra och södra garagetaken vara utrymda oavsett om det är snö på taken eller inte. 

Norra garagetaket: måndagarna 3 januari, 7 februari, 7 mars

Södra garagetaket: tisdagarna 4 januari, 1 februari, 1 mars

Minska risken för inbrott!

 • Hjälp varandra att hålla koll om objekt dyker upp utanför entréer.
 • När du ska resa bort, meddela gärna någon granne och be om hjälp med post, snöskottning eller dylikt, så att huset ser bebott ut. Lämna gärna väl valda lampor tända.
 • Se mer information och tips om vad du kan göra hos polisen och under fliken Grannsamverkan på hemsidan.

Grannsamverkan

Ett ombud för grannsamverkan finns för varje gränd. Ombuden ger via sms-meddelande information om aktuella händelser. Du som inte redan har anslutit dig, kontakta ditt ombud:

”Julsopor” och annan ”vinterinformation”

Julfirandet ger upphov till mycket avfall. Sortera avfallet så mycket som möjligt för att undvika överbelastning av våra sopkärl och slippa onödiga kostnader för hämtning. Förpackningar och tidningar läggs i återvinningsbehållarna vid Norrviken C/Rotebro Handelsplats. Även julpapper kan läggas i behållare för pappersförpackningar, men snören och etiketter läggs i soppåsen. Granen ska lämnas på återvinningscentral, t.ex. den i Smedby. (Den mobila återvinningscentralen vid Norrviken IP är flyttad.) Se turlista på https://www.seom.se/avfall-och-atervinning/atervinning/mobila-atervinningscentralen-lat-atervinningscentralen-komma-till-dig/

 • När det är minusgrader kan påsarna för matavfall frysa fast i sopkärlet, och då blir de kvar efter att sopbilen åkt. Se till att påsen är torr och inte läcker. Använd gärna dubbla påsar.
 • Garageportarna är extra känsliga när det är kallt ute. Vid gångpassage, använd helst den mindre dörren. Om garageportarna inte stänger eller andra dörrproblem uppstår, kontakta snarast byfogden.
 • Inom området finns flera lådor med sandningsgrus. Sanda gärna i ditt eget närområde om det är halt.

Avloppsproblem?

Avloppsproblem förekommer i området. Problemen består bland annat av dålig lukt. Avloppslukt beror oftast på någon form av otäthet mellan anslutningen av tvättställ, toalettstol och liknande eller dåligt fungerande vattenlås. Eftersom lukten är mycket karaktäristisk brukar det vara möjligt att lukta sig till var otätheten finns, för att sedan åtgärda problemet. Husens avloppsrör är anslutna till en gemensam ledning, som ligger under huslängans bottenplatta. Den ledningen ägs av samfällighetsföreningen. Föreningens ledningar är sedan anslutna till kommunens ledningsnät, som ligger i våra vägar. Om avloppsproblem uppstår, som kan befaras bero på stopp eller skada på föreningens eller kommunens ledningar, ska detta snarast anmälas till samfällighetsföreningens styrelse.

Tips – användning av laddstolpe

Om du har problem att få kontakt med laddaren via hemsida eller app så kan du prova att starta om genom att bryta strömmen i en minut. Detta görs genom att du slår ifrån säkringen i lådan, väntar en minut och därefter återställer säkringen. Efter 3-5 minuter brukar laddaren vara åtkomlig från webb eller app igen. Om problemen kvarstår, kontakta den parkeringsansvarige.

Värmeavräkningen

Alla medlemmar har fått information om värme- och elbilsavräkningen för sitt hus för perioden augusti 2020 – juli 2021. Informationen innehöll ett litet fel där senaste justeringen inte räknats upp i slutlig reglering. Beloppen på fakturorna från Fastum för perioden januari tom mars kommer därmed att ange ett litet annat belopp än vad som meddelats tidigare. 

På grund av ett missförstånd har därtill månadsfördelning av tillkommande värmekostnader och el till elbil inte fungerat fullt ut.

– För dig som betalar med autogiro och har fått hela tillkommande värmekostnaden på fakturan för januari så kommer en kreditfaktura att skapas och nya fakturor med fördelat belopp kommer att skickas ut. Vi har dock satt en gräns på tillkommande kostnader om minst 1 600 kr för att Fastum ska göra om detta. Dvs om totalbeloppet på faktura för januari månad är mer än 4 000 kr så kommer kreditering att göras. Är totalbeloppet mindre dras autogiro enligt tidigare faktura.

– För dig som betalar med e-faktura eller med manuell betalning i internetbank så har du möjlighet att själv gå in och ändra det belopp som betalas. Vid önskemål kan alltså fördelning av värme och eventuell el till elbil fördelas på de tre betalningarna som görs nu för januari till och med mars. Det innebär att du kan välja att betala belopp enligt faktura som erhållits med förfall i december eller att fördela den extra kostnaden på tre betalningar. Den sista februari 2022 ska hela tillkommande kostnad vara inbetald tillsammans med de tre vanliga månadsavgifterna om 2 400 kr. (De som kan lägga in betalning fördelad till januari och februari som separata betalningar med OCR nr från fakturan med förfall sista december kommer att få guldstjärna.) 

Därefter görs en avstämning att allt blivit reglerat korrekt.

Protokollet från stämman

Protokollet från årets stämma finns på Nattbrisens hemsida. 

Stöd till grannar

Vi vill även visa solidaritet med våra grannar här i området som under hösten utsatts för trakasserier och hot i sådan omfattning att polisen rubricerat det som hatbrott. På grund av det som hänt känner de sig otrygga och utsatta. 

Vi önskar att alla boende i området ska känna att deras hem är en trygg plats, fri från oroande eller hotande inslag, och att vi gemensamt hjälps åt för att alla ska känna sig trygga och välkomna.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Vi vill därför uppmana alla att hjälpa varandra att känna sig välkomna och säkra.

God jul och Gott nytt år

Styrelsen

 

Föreningsmeddelande 2021 julen

Föreningsmeddelande höst 2021

Årsstämma 19 oktober

Stämma kommer att hållas i S:t Larsgården tisdag 19 oktober kl 19. Vad vi vet nu, kommer 100 personer att kunna vistas i lokalen. Digitalt deltagande kommer att vara möjlig. Ombud kan anlitas. Kallelse med handlingar till stämman kommer inom kort att delas ut i brevlådorna.

Höststädning 23 oktober

Lördagen 23 oktober kl 10 samlas vi för gemensam höststädning. Som vanligt gäller att trädgårdsavfall från den egna tomten får lämnas i inhyrd container. Information om städområdesansvar eller särskilda uppdrag meddelas via längans kontaktombud. De personer som är registrerade som kontaktombud kommer att kallas till informationsträff 12 oktober. Får du ingen kallelse, kontakta byfogde Stefan, byfogde@nattbrisen.se.

Sopsortering och fallfrukt

I våra soprum hämtas endast matavfall och restavfall. Det betyder att övrigt avfall ska hanteras på annat sätt. Förpackningar och trädgårdsavfall lämnas till återvinning respektive komposteras, samt kan lämnas till återvinningscentralen i Hagby eller i Upplands Väsby.

Som en service till våra medlemmar finns inom området kärl där fallfrukt kan lämnas. Inget annat trädgårdsavfall ska lämnas i dessa kärl. Byfogden tömmer kärlen regelbundet. Lägg frukten i papperspåse (för matavfall) för att underlätta hanteringen. Hör med dina grannar som inte har fruktträd. De kanske gärna vill ha fallfrukt eller plocka från träden.

En mobil återvinningscentral finns vid Norrvikens IP följande tider framöver: 21 oktober, 18 november, 16 december. Alla tillfällen kl 16.30 – 19.30. Där kan vi bland annat lämna trädgårdsavfall och grovavfall. Hjälp gärna den granne som inte själv har möjlighet att transportera bort avfall.

Stöld- och inbrottsförsök i garagen

Nu har det hänt igen. Stöld har skett och inbrottsförsök har gjorts i garagen. Styrelsen planerar att sätta brytskydd på garagens dörrar. Ytterligare åtgärd för att skydda föreningens och medlemmars egendom, kommer att diskuteras på årsstämman.

Alla måste se till att garageportarna stänger. Anmäl alla händelser till styrelsen och Grannsamverkan.

Gå med i Grannsamverkan!

Ett ombud för grannsamverkan finns för varje gränd. Ombuden ger via sms-meddelande information om aktuella händelser. Du som inte redan har anslutit dig, kontakta ditt ombud:

TV-mottagning

Förhoppningsvis har alla medlemmar nu fått ordning på sin TV-mottagning. Nedstängningen av den gemensamt betalda TV-tjänsten, som skulle ha skett i januari, skedde inte förrän i augusti.

Tips om hur man får igång sin TV-mottagning har tidigare lämnats på hemsidan:

 • Teckna avtal med till exempel SEOM. Läs mer om Tjänster kabel-TV på SEOMS hemsida.
 • Nyttja marksänd TV, genom att till exempel köpa en inomhusantenn (för cirka 200 kr) som du riktar mot närmaste mast. Kontrollera att alternativet fungerar med din TV.

Information till medlemmar

Föreningsmeddelanden lämnas för närvarande ca fyra gånger per år i medlemmarnas brevlådor. Dessutom lämnas fortlöpande kompletterande information på föreningens hemsida. Den medlem som har lämnat en e-postadress får reda på när ny information finns att läsa på hemsidan. Du som ännu inte har lämnat en e-postadress, gör det, så får du informationen när den är som mest aktuell.

E-postadressen registreras via hemsidan.

Snart kommer snön…?

Vissa huslängor har som längansvar att skotta och sanda trapporna till garagen. Hör med kontaktombudet för din länga eller läs på hemsidan, ”Boendeinformation”.

Observera det parkeringsförbud som gäller på garagetaken första måndagen (norra garaget) och första tisdagen (södra garaget) i månaderna december – mars. Parkeringsförbudet gäller även vid barmark.

 

 

Hälsningar från

Styrelsen

 

 

 

 

 

 

Information om otillgänglig TV

Vi har fått rapporter från boende som fortfarande hämtat TV från jacket i väggen att den nu slutat fungera. Nedstängningen som skulle skett i januari (informerad om bland annat här på hemsidan, Den gemensamt betalda TV-tjänsten stängs av 31:a januari 2021!), skedde aldrig då när vi sa upp den och slutade betala, utan verkar istället ha trätt i kraft igår kväll.

Några tips för vad du kan göra för att få TV tillbaka (läs mer på sidan länkad i föregående stycke):

 • Teckna avtal med till exempel SEOM. Läs mer om Tjänster kabel-TV på SEOMs hemsida.
 • Nyttja marksänd TV, genom att till exempel köpa en inomhusantenn (för cirka 200 kr) som du riktar mot närmsta mast. Kontrollera att alternativet fungerar med din TV.

Vi är nu många som är nya på det här med att beställa egen TV, så här kommer en bra artikel från Råd & Rön, Hur kan du se på tv där du bor?

Det kabel-tv-nät som finns indraget är alltså SEOMs.

Förtydligande kring gräs-/ängyta

Det har uppkommit en del funderingar och synpunkter kring punkten i senaste föreningsmeddelande om gräsytan som blir äng.

Här kommer därför ett förtydligande kring tänkt ängsyta.

Den tänkta ängsytan är i den branta sluttningen bakom Organistgränd 84/86 (mest 86), alltså inte hela allmänningen utan bara den del som är brant sluttande. Har ni frågor så tveka inte att kontakta Patrik Rosendal Larsson Kantorsgränd 61 eller Jessica Chapman Organistgränd 88.

 

Bild på sluttning som är tänkt som ängsyta bakom Organistgränd 86.
Sluttning tänkt till ängsyta

Stegar

Använda föreningens stegar

Vi är nu mitt i ”JAS”-perioden (juli, augusti, september) då många beskär sina träd, och även börjar plocka ner sin frukt från sina fruktträd.

Trebent stege för att komma in mitt i kronan

Förra hösten så köptes det in, efter fantastiskt förslag från Ulf Orento, en trebent stege, som gör att det blir lättare att komma in mitt i trädkronan utan att behöva hänga ut och riskera fall i en svår balansakt.

Övriga stegar som finns tillgängliga för utlåning är mer ”vanliga” stegar som är säkra för användning.

För att låna stegar, ta kontakt med längans kontaktombud, som har tillgång till nycklar.

Återlämning av stegar

Lämna tillbaka samtliga stegar på sin plats i förrådet så snart som möjligt efter att du är klar. Dels för att andra boende ska kunna hitta och använda stegen, dels för att undvika att vår förenings stegar används som verktyg för att göra inbrott hos närboende.

Tips kring frukt och bär

I år är det även många plommonträd med mycket frukt i området. Om du vet att du har mycket frukt (eller bär) som du inte kommer att ta hand om så vill vi även tipsa om att använda till exempel Fruktförmedlingen där du kan anmäla att du har frukt att skänka. Då kan andra (som kanske inte har tillgång till eget träd) komma och hämta utifrån hur du lagt upp ditt träd i tjänsten.

Föreningsmeddelande sommar 2021

Nu har sommarens meddelande lämnats i lådorna, och vi från styrelsen önskar er alla en härlig sommar.

Föreningsmeddelande 2021 sommaren

Föreningsmeddelande sommar 2021

Utskick av månadsfakturor från Fastum

Fastum sköter bland annat utskick av föreningens månadsfakturor. Flera medlemmar har fått ett informationsblad från Fastum. Fastum slutar generellt med att skicka ut pappersfakturor. Den som vill behålla pappersfakturan gör det genom att ”inte göra någonting”. Då kommer fakturan även fortsättningsvis med posten. Läs igenom informationsbladet noga vad som gäller för Kivra, E- faktura och autogiro och vad som krävs för att inte missa kommande månadsinbetalning. Behöver du mer information, gå in på www.90220.se/viktiginfo eller ring Fastum tel. 90 220.

Värmeavläsning sista juni

Värmeavläsning ska göras 30 juni. Eftersom denna avläsning innebär slutavräkning för ett helt års värmeförbrukning, är det önskvärt att avläsningen sker så nära 30 juni som möjligt. Du som ska vara bortrest då, hör med kontaktombudet om hur avläsningen ska kunna ske.

Gräsyta blir äng

På förslag av närboende kommer den sluttande gräsytan söder om länga 7 att sluta klippas. Förhoppningsvis omvandlas på så sätt ytan över tid till en blommande äng. Eventuella synpunkter lämnas till boende i länga 7. Styrelsen har tillstyrkt förslaget.

Föreningens gräsklippare

Föreningens gräsklippare lånas för skötsel av både egna gräsytor och gemensam mark enligt längansvar. Vi vill påminna om att lånad gräsklippare ska göras ren när den återlämnas till förrådet. Se i övrigt anslag i förrådet om vad som gäller skötsel av gräsklippare.

Sopsortering

Kostnaden för sophämtning har ökat för vår förening, delvis beroende på att vi har blivit sämre på att sortera, delvis för att taxan har gått upp årsskiftet 19/20.

 • Allt som slängs i restavfallsbehållaren kostar 4 kr per
 • Korrekt slängt matavfall i matavfallsbehållaren kostar 1 kr per

Förpackningar och trädgårdsavfall är inte restavfall, utan lämnas till återvinning respektive komposteras, samt kan lämnas till återvinningscentralen i Hagby eller i Upplands Väsby. I våra soprum hämtas endast matavfall och restavfall.

En mobil återvinningscentral finns vid Norrvikens IP följande tider framöver: 17 juni, 22 juli, 19 augusti, 16 september och 21 oktober. Alla tillfällen kl 16.30 – 19.30. Där kan vi bland annat lämna trädgårdsavfall och grovavfall. Hjälp gärna den granne som inte själv har möjlighet att transportera bort avfall. Vid förfrågan har Seom informerat om att djurströ lämnas i behållaren för restavfall.

Målning utomhus av kvarterslokalerna

Nu finns möjlighet att tillsammans med andra medlemmar göra en insats för upprustning av bostadsområdet. Utefasader och fönster på kvarterslokalerna behöver målas. Byfogde Stefan tillhandahåller arbetsbeskrivning och materiel. Den som nappar på detta upprop behöver inte göra hela jobbet, utan kan välja den del som verkar roligast.

Kontakta byfogde@nattbrisen för mer information.

Minska risken för cykelstölder och inbrott!

Med anledning av cykelstölder och andra misstänkta händelser i området, vill vi påminna om vad man kan göra för att minska risken för brott.

 • Lås cyklar som förvaras utomhus även på dagen. Lås fast i föremål eller annan cykel så att det blir besvärligt att ta med cykeln.
 • Hjälp varandra att hålla koll om udda föremål dyker upp utanför entréer.
 • När du ska resa bort, meddela gärna någon granne och be om hjälp med post eller dylikt, så att huset ser bebott Lämna gärna väl valda lampor tända.
 • Se mer information och tips om vad du kan göra under fliken Grannsamverkan på

Gå med i Grannsamverkan!

Ett ombud för grannsamverkan finns för varje gränd. Ombuden ger via sms-meddelande information om aktuella händelser. Du som inte redan har anslutit dig, kontakta ditt ombud:

Föreningsstämma tisdagen den 19 oktober

 • S:t Larsgården är bokad för årsstämma den 19
 • OBS att sista dagen för motion till stämman är den 31 augusti.

 

Sommarhälsningar från Styrelsen

Anmälan om laddstolpe

Anmälan om laddstolpe för elbil/laddhybrid vid garageplats Nattbrisen samfällighetsförening våren 2021

ANMÄLAN FULL – håll koll inför nya bidragsansökningar, hör gärna av dig om du är intresserad av en kommande utökning

Nattbrisen samfällighetsförening har blivit beviljade ett bidrag från Naturvårdsverket för att utöka antalet laddplatser med 10 stycken i garagen.

Bidraget täcker 50% av installationskostnaden. Förväntad installationskostnad per laddare efter bidrag är 9000-11000 kr vilket kommer att belasta garageplatsinnehavaren.

Beviljat bidrag är för 10 st. stolpar så först till kvarn principen gäller.

Förväntad installation av laddare är under vår/sommar 2021.

Vid frågor

Frågor kan ställas till

Patrik Rosendal Larsson
Kantorsgränd 61
0702112825
parkering@nattbrisen.se

Anmälan

Obs bindande anmälan 

Namn, garage och plan samt parkeringsplatsnummer mejlas till parkering@nattbrisen.se

ANMÄLAN FULL

 

 

Styrelsen

Vi har inget grovsoprum

Efter städdagen märks det i soprummen att vi boende har vårstädat även inne.

Vi har dock inget grovsoprum, utan vi köper gemensamt in en hämtning av hushållsavfall. Det som hämtas av SEOM är alltså matavfall och restavfall.

Exempel på grovsopor, som inte är tillåtet att slänga i soprummen, men som har slängts nu i veckan:

 • blomlådor
 • trä
 • plåt
 • vattenkokare
 • batteri

Vi tillsammans får ett problem av ansamlat skräp i soprummet när dessa saker lämnas i soprummen. Exemplen ovan är varken matavfall eller restavfall, utan behöver tas till återvinningsstation. Läs gärna mer på SEOMs egna hemsidor om avfall.

Om du som boende känner att det är väldigt viktigt för dig att få slänga grovsopor i ett gemensamt utrymme för vår förening, så ber vi dig att lämna in en motion (ska inkomma senast 31 augusti) till kommande stämma, så att alla boende har en möjlighet att göra sig hörda i frågan.