Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2021.

Nu har kallelsen för ordinarie föreningsstämma delats ut i brevlådorna. Se bifogad fil för pdf-format.

Debiteringslängden går att läsa i sin helhet hos styrelsens sekreterare, den kommer även bifogas stämmoprotokollet.

 

Kallelse ordinarie föreningsstämma 2021

Välkomna till ordinarie stämma 2021, tisdag 19 oktober 2021 kl. 19.00

Hälsningar,

Styrelsen