Diverse info: 1. Cykelstölder; 2. Takomläggn. Kl.gr.; 3. Råttor; 4. Garageport

1)

Som informerats om i våra sms-grupper skedde cykelstölder i vårt område under natten tor-fre 2-3/7. Vid kl 01.30 var en av våra medlemmar vittne till hur två cyklar drogs iväg av två personer. Vi vet också att minst en ytterligare cykel fick sitt cykellås avklippt under denna natt.

Om sådana aktiviteter upptäcks bör polisanmälan göras direkt (vilket här gjordes). Använd gärna blanketten Iakttagelser i samband med brott som finns på hemsidan efter inloggning under ”Grannsamverkan”. Gå gärna också med i sms-gruppen för din gränd och meddela / varna därigenom dina grannar. Information för detta finns i den utskickade informationen angående Grannsamverkan och det finns ett Grannsamverkan-ombud för varje gränd.

Andra lämpliga åtgärder vid stölder är att följa tjuvar på avstånd och om möjligt ta registreringsnumret på ev. lastbil. Det är också tydligt att cyklar behöver låsas fast i någonting samt med grov kedja/wire för att vara någotsånär säker.

2)

Imorgon måndag 6/7 kommer en takomläggning på fastigheten vid Klockargränd 24 att inledas. Det skall enligt uppgift endast ta ca 3-4 dagar i anspråk lite beroende på vädret. Åtminstone på tisdagen kommer en lastbil att spärra av gränden utanför fastigheten (för att samla ihop gamla takplattor etc.) så det kan bli svårt att ta sig fram där. Vi hoppas på smärtfritt genomförande.

3)

Råttor har upptäckts på Organistgränd. Bara för att säga någonting om detta problem så uppmanar vi alla att alla soppåsar (både hushållssopor och de för matavfall) ska förslutas så gott det går. När de slängs i soprummen så är det viktigt att sopkärlens lock kan stängas helt, eftersom råttor annars lätt dyker upp. Vår byfogde har haft många problem med detta under året. Det finns (oftast) alltid något kärl som kan väljas. Dessutom ska inte annat än de nämnda ”soptyperna” slängas i kärlen.

4)

Det verkar återigen som om någon har kört på porten till södra övre garaget, så att den inte kan stängas ordentligt. Åtgärd är beställd.

 

/Styrelsen

Nattbrisen – Coronaspecial

De snabba förändringarna av samhället just nu till följd av Corona-virusets framfart påverkar de flesta människor i hela världen – och naturligtvis även medlemmarna i Nattbrisens samfällighetsförening.

Då styrelsen bl.a. vill verka för att medlemmarna ska känna sig trygga i vårt område så vill vi ge några kommentarer över vad som speciellt gäller oss, dvs utöver vad våra myndigheter uttalat.

Vi har många medlemmar som tillhör riskgrupp, bl.a. många äldre, och det är fullt förståeligt att oron är stor just nu. Är det säkert att gå och handla mat? Är det tvunget att hålla sig hemma hela dagarna?

Vi ser därför positivt på initiativ som ökar sammanhållningen mellan grannar. Kanske kan vi som inte tillhör någon riskgrupp hålla lite koll och t.ex. kontakta äldre grannar i samma länga (genom telefonsamtal, brev i brevlådan eller email) för att fråga om de behöver hjälp med någonting, kanske gå och handla. Vi bör också se kontakt-initiativ från personer inom riskgrupp till övriga som något naturligt i detta läge.

För att nämna ett besläktat område har vi också för avsikt att inom kort initiera en förstärkning av aktiviteterna inom ”Grannsamverkan”, där syftet också är att öka tryggheten.

I styrelsen diskuterades på föregående styrelsemöte (9/3) ingenting om Coronaviruset, så snabbt har det gått. På nästkommande möte (13/4) kommer vi däremot bl.a. att prata om hur detta inverkar på våra verksamheter, t.ex. städdagen 25/4 och den därpå följande grillningen. Förhoppningsvis kan vi hålla dessa aktiviteter som planerat, men som bekant är det ingen som vet hur situationen utvecklar sig.

 

/Styrelsen

Obokade ungdomsfester i lokalerna -> Nya rutiner

Som tidigare rapporterats är våra gemensamhetslokaler populära för ungdomar att vistas i kvällstider under främst fredagar och lördagar, utan bokning, utan tillsyn, och alltså utan föreningens tillstånd.

Efter vårt uppmärksammande om detta problem efter julledigheten så har nu två gånger på kort tid bl.a. södra lokalen besökts på precis detta sätt.

Senast igår kväll fredag var det 15-20 ungdomar där, uppskattningsvis i åldern 15-19 år, hälften flickor hälften pojkar. Alkohol dracks och någon kräktes på golvet. Efter rådigt ingripande av två vuxna närboende fick ungdomarna städa upp och lämna lokalen (vilket de gjorde utan att bråka… denna gång i alla fall..).

Några frivilliga medlemmar fick städa lite extra där på lördagen. Uppe vid busshållplatsen på Landsvägen ligger idag lördag fortfarande en massa skräp som väldigt tydligt har sitt ursprung i lokalen.

Ingen av ungdomarna kändes igen, men de tillfrågades om någon av dem bor i vår samfällighetsförening, vilket ingen ville säga, så vi kan inte här peka ut någon ansvarig förälder. På frågan hur de fått tag i dörrkoden gav de inget bra svar..

Ett av syftena med detta utskick är att verkligen be föräldrar att ta ansvar för, eller åtminstone skaffa sig vetskap om, sina omyndiga barns aktiviteter. Sådana här fasoner får tyvärr återverkningar:

Vi har velat att alla medlemmar ska ha tillgång till lokalerna eftersom de är mycket värdefulla för oss. Därför har koderna varit tillgängliga på vår hemsida, efter inloggning. Senast dörrkoderna ändrades var för ca 1-2 veckor sedan.

Pga att dessa problem fortsätter så tvingas vi göra dörrkoderna mindre tillgängliga, vilket vi beklagar.

Dörrkoderna kommer hädanefter (dvs. tills annat meddelas):

  1. ändras på fredagar
  2. läggas ut på de interna hemsidan på söndagar
  3. de som vill använda någon av lokalerna under fre-sön får
    1. boka lokalen och härvid skriva in namn, telefonnummer och e-mailadress enligt instruktion via länk på vår interna hemsida under ”Gemensamhetslokaler” OCH
    2. så tidigt som möjligt men senast ett dygn innan tillfället maila till lokalen@nattbrisen.se för att be om aktuell dörrkod
    3. i mailet presentera sig som fastighetsägare, med angiven boendeadress
  4. de som vill använda någon av lokalerna under övrig tid skall också boka enligt instruktionen, även om koden då är känd för de flesta. Kontaktperson behövs och vi gör gärna statistik om nyttjandet.

Avslutningsvis är inte syftet med denna åtstramning att inte låta ungdomar vistas i lokalerna överhuvud taget, utan att de bokas av ansvariga myndiga personer som är medlemmar i vår förening. Dessa kan då kontaktas vid eventuella problem. Dessutom är det ju så att om den bokas för längre än två timmar så skall en betalning på 200 kr erläggas till swish-numret enligt instruktionen.

Mvh

Styrelsen

Parkeringsförbuds-tider på garagetaken i vinter:

Vi ber alla vara uppmärksamma på de parkerings-förbudsskyltar som finns vid garagetaken. Genom ett stämmobeslut har vi valt att låta ett parkerings-vaktbolag se till att man inte har sin bil parkerad där i strid mot bestämmelser. Förvara om möjligt er bil inne i garaget. Följande tider ska södra och norra garagetaken vara utrymda oavsett om det är snö på taken eller inte:

Norra garagetaket: måndagar 6 jan, 3 feb, 2 mar;

Södra garagetaket: tisdagar 7 jan, 4 feb, 3 mar

Förbuden gäller dessa dagar mellan kl 9 och 15

 

/Styrelsen

Använd rätt uttag i laddboxen

På förekommen anledning vill vi informera om att rätt uttag, dvs det på ovansidan av laddboxen, ska användas för laddning av laddbara bilar i våra garage. Om kabelns kontakter inte passar till bilen kan korrekt kabel inhandlas av bilägaren hos NewEl (information nedan)

Det ”vanliga” 230V-uttaget på undersidan av laddstolpen (schuko-uttaget) ska inte användas för detta syfte då det är väldigt ineffektivt (dock innebär det inte någon brandrisk enligt NewEl). Om schuko-uttaget användas för motor-/kupé-värmare bör man via sin inloggning på ”My Charge Space” ha konfigurerat den till att endast vara påslagen i ca 3 timmar innan bilanvändning för att inte slösa energi.

Information från NewEl:

Om någon skulle använda Schuko-uttaget för att ladda sin bil görs ”det förmodligen för att man har en bil med Typ1-kontakt (Mitsubishi Outlander eller Nissan Leaf) . Laddboxens kabel har Typ2-kontakt (EU-standard). Det man gör då är att man byter kabel på laddboxen.

Vi har Typ1-kablar på hyllan och kan byta med kort varsel.

Pris:

Kabel Typ1       1050:-

Typ1-hållare:     165:-

Arbetstid 1h inkl resa 595:-

Alla priser exkl moms

 

För info: Det som gäller är som tidigare sagts att kostnaden för laddning av laddbara bilar belastas bilägaren. Shuko-uttagets strömanvändning är kostnadsfri endast om det används på rätt sätt enl ovan, vilket lätt kan kontrolleras.

Mvh

Styrelsen

Information om strykning av omröstning nr 4 på stämman

Som alla sett i kallelsen till stämman, som är på TISDAG, den 22/10, så vill vi genomföra en del omröstningar. Detta är lättare sagt än gjort eftersom tiden är knapp och mycket skall hinnas med. Eventuella diskussioner i ärendena behöver ta sin tid.

Vi har emellertid kommit till slutsatsen att stryka från agendan omröstning (nr4), som handlar om kostnaden för utredningen att förändra detaljplanen till att bevilja vindsinredning.

Några olika typer av invändningar kring frågan har inkommit till styrelsen från medlemmar hittills. De är samtliga av juridisk karaktär och vi tror att minst en av dessa gör att en omröstning blir svår att genomföra.

Vi kan inte säga idag huruvida frågan återkommer på annan stämma eller om den kommer hanteras på annat sätt. Detta kräver en liten utredning.

Så vår förhoppning är att vi, med en fråga borttagen, lättare kan genomföra stämman inklusive de kvarvarande omröstningarna.

 

Vänligen och trevlig helg

Styrelsen