Den gemensamt betalda TV-tjänsten stängs av 31:a januari 2021 !

Här kommer mer information angående uppgraderingen av medieomvandlarna.

Datum för avstängning av den gemensamt betalda tv-tjänsten är nu beslutad till om exakt två månader, dvs 31:a januari 2021.

Denna information gäller alltså främst dig som idag nyttjar det tv-kanalutbud som vi hittills har betalat gemensamt för till alla, dvs SVT 1, SVT 2, TV 3, TV 4, Kanal 5, TV 6, SVT Barn, 24, Kunskapskanalen, Sjuan, Eurosport, TV 4 Fakta, Kanal 9, TV 10, BBC World, TV 12, National Geographic och National Geographic Wild.

Om du fortsättningsvis vill nyttja exakt samma tv-utbud som tidigare enligt ovan kan en beställning hos SEOM_Stadsnät göras. På websidan vi länkade till tidigare: https://www.seom.se/fiber-och-tv/kabel-tv/kabel-tv-tjanster/ är det då ’kanalpaket stor’ som idag erbjuder ovanstående tv-kanaler för 110 kr/mån. (Notera att den installationskostnad på 500 kr som framgår på samma websida för denna tjänst då bortfaller i vårt fall). Här finns även möjlighet att köpa ”Digitalt tillval”.

Hårdvarubytet är i sig dock ”gratis” för medlemmarna och innebär att en ny medieomvandlare med kapaciteten 1 Gbit/s installeras istället för vår befintliga som har kapaciteten 100 Mbit/s och som nu börjar ha många år på nacken och oftare och oftare orsakar tekniska problem enligt vad vi har sett. Felanmälningarna har lett till långa ledtider pga ett ”oklart” ägarskap där styrelsen har blivit inblandad. Fr.o.m uppgraderingen kommer denna typ av ärenden hanteras mycket enklare direkt mellan medlemmen och tjänste-leverantören, vilket vi informerade om i förra utskicket, på kallelsen till stämman samt på stämman.

Även om bokning för uppgraderingen inte sker tillräckligt tidigt för att den nya medieomvandlaren skall finnas på plats sista januari 2021, så har medlemmen åtminstone möjlighet att beställa eventuella nya tv-tjänster från det datumet (så länge som inte kapaciteten 1Gbit/s krävs).

Ni som uppgraderar till den nya medieomvandlaren innan sista januari 2021 och hittills har nyttjat dessa tv-kanaler (och alltså redan har erforderlig övrig utrustning för detta) kan nyttja den gemensamt betalda tv-tjänsten fram till avstängningsdatumet.

För att få tv-tjänster via internet kan någon av SEOM_Stadsnäts internet-underleverantörer (förutom Boxer eller Telenor) kontaktas. Dessa finns uppräknade på följande websidor, beroende på vilken hastighet som önskas: https://portalen.seom.se/butik/kategori/internet/10-100-mbit/ samt https://portalen.seom.se/butik/kategori/internet/101-1000-mbit/

/Styrelsen

Inbrott (igen) i norra garaget – Gå med i Grannsamverkans sms-grupp för din gränd

Igår onsdag under en tidpunkt som vi tror var mellan kl 21.00 och 22.30 så bröt sig någon/några in via dörrarna till nedre planet samt till mellanplanet (vid trappan) till det norra garaget. Ser ut som nån använt kofot på våra plåtdörrar där. Oklart vad som gjorts därinne, men vi kan verifiera att åtminstone en bil fick åverkan på nedre plan där en bildel stals.

Vi uppmanar alla att gå med sms-grupperna för Grannsamverkan för er gränd. Kontaktombuden för Grannsamverkan och deras kontaktuppgifter kan ni hitta genom att logga in på de interna sidorna och läs under Tjänster / Grannsamverkan

Ett 60-tal medlemmar är redan med i sms-grupperna vilket är rätt många, men det är ju bra om vi blir ännu fler.

Om ni upptäcker att något brottsligt har utförts på er parkeringsplats så bör ni polisanmäla detta. Vi har redan polisanmält själva händelsen.

När det gäller dörrarna har vi idag hämtat in offerter på förstärkande brytskydd.

Övriga åtgärder för att öka tryggheten i Nattbrisen tittar vi också på i styrelsen, och t.ex. idag har vi bl.a. utrett lite om infrastrukturen i det nätverk vi vill skapa omkring våra gemensamhetsanläggnings-byggnader, bl.a. med trygghetsskapande utrustning i åtanke. Mer information kommer.

/Styrelsen

Diverse info: 1. Cykelstölder; 2. Takomläggn. Kl.gr.; 3. Råttor; 4. Garageport

1)

Som informerats om i våra sms-grupper skedde cykelstölder i vårt område under natten tor-fre 2-3/7. Vid kl 01.30 var en av våra medlemmar vittne till hur två cyklar drogs iväg av två personer. Vi vet också att minst en ytterligare cykel fick sitt cykellås avklippt under denna natt.

Om sådana aktiviteter upptäcks bör polisanmälan göras direkt (vilket här gjordes). Använd gärna blanketten Iakttagelser i samband med brott som finns på hemsidan efter inloggning under ”Grannsamverkan”. Gå gärna också med i sms-gruppen för din gränd och meddela / varna därigenom dina grannar. Information för detta finns i den utskickade informationen angående Grannsamverkan och det finns ett Grannsamverkan-ombud för varje gränd.

Andra lämpliga åtgärder vid stölder är att följa tjuvar på avstånd och om möjligt ta registreringsnumret på ev. lastbil. Det är också tydligt att cyklar behöver låsas fast i någonting samt med grov kedja/wire för att vara någotsånär säker.

2)

Imorgon måndag 6/7 kommer en takomläggning på fastigheten vid Klockargränd 24 att inledas. Det skall enligt uppgift endast ta ca 3-4 dagar i anspråk lite beroende på vädret. Åtminstone på tisdagen kommer en lastbil att spärra av gränden utanför fastigheten (för att samla ihop gamla takplattor etc.) så det kan bli svårt att ta sig fram där. Vi hoppas på smärtfritt genomförande.

3)

Råttor har upptäckts på Organistgränd. Bara för att säga någonting om detta problem så uppmanar vi alla att alla soppåsar (både hushållssopor och de för matavfall) ska förslutas så gott det går. När de slängs i soprummen så är det viktigt att sopkärlens lock kan stängas helt, eftersom råttor annars lätt dyker upp. Vår byfogde har haft många problem med detta under året. Det finns (oftast) alltid något kärl som kan väljas. Dessutom ska inte annat än de nämnda ”soptyperna” slängas i kärlen.

4)

Det verkar återigen som om någon har kört på porten till södra övre garaget, så att den inte kan stängas ordentligt. Åtgärd är beställd.

 

/Styrelsen

Nattbrisen – Coronaspecial

De snabba förändringarna av samhället just nu till följd av Corona-virusets framfart påverkar de flesta människor i hela världen – och naturligtvis även medlemmarna i Nattbrisens samfällighetsförening.

Då styrelsen bl.a. vill verka för att medlemmarna ska känna sig trygga i vårt område så vill vi ge några kommentarer över vad som speciellt gäller oss, dvs utöver vad våra myndigheter uttalat.

Vi har många medlemmar som tillhör riskgrupp, bl.a. många äldre, och det är fullt förståeligt att oron är stor just nu. Är det säkert att gå och handla mat? Är det tvunget att hålla sig hemma hela dagarna?

Vi ser därför positivt på initiativ som ökar sammanhållningen mellan grannar. Kanske kan vi som inte tillhör någon riskgrupp hålla lite koll och t.ex. kontakta äldre grannar i samma länga (genom telefonsamtal, brev i brevlådan eller email) för att fråga om de behöver hjälp med någonting, kanske gå och handla. Vi bör också se kontakt-initiativ från personer inom riskgrupp till övriga som något naturligt i detta läge.

För att nämna ett besläktat område har vi också för avsikt att inom kort initiera en förstärkning av aktiviteterna inom ”Grannsamverkan”, där syftet också är att öka tryggheten.

I styrelsen diskuterades på föregående styrelsemöte (9/3) ingenting om Coronaviruset, så snabbt har det gått. På nästkommande möte (13/4) kommer vi däremot bl.a. att prata om hur detta inverkar på våra verksamheter, t.ex. städdagen 25/4 och den därpå följande grillningen. Förhoppningsvis kan vi hålla dessa aktiviteter som planerat, men som bekant är det ingen som vet hur situationen utvecklar sig.

 

/Styrelsen

Obokade ungdomsfester i lokalerna -> Nya rutiner

Som tidigare rapporterats är våra gemensamhetslokaler populära för ungdomar att vistas i kvällstider under främst fredagar och lördagar, utan bokning, utan tillsyn, och alltså utan föreningens tillstånd.

Efter vårt uppmärksammande om detta problem efter julledigheten så har nu två gånger på kort tid bl.a. södra lokalen besökts på precis detta sätt.

Senast igår kväll fredag var det 15-20 ungdomar där, uppskattningsvis i åldern 15-19 år, hälften flickor hälften pojkar. Alkohol dracks och någon kräktes på golvet. Efter rådigt ingripande av två vuxna närboende fick ungdomarna städa upp och lämna lokalen (vilket de gjorde utan att bråka… denna gång i alla fall..).

Några frivilliga medlemmar fick städa lite extra där på lördagen. Uppe vid busshållplatsen på Landsvägen ligger idag lördag fortfarande en massa skräp som väldigt tydligt har sitt ursprung i lokalen.

Ingen av ungdomarna kändes igen, men de tillfrågades om någon av dem bor i vår samfällighetsförening, vilket ingen ville säga, så vi kan inte här peka ut någon ansvarig förälder. På frågan hur de fått tag i dörrkoden gav de inget bra svar..

Ett av syftena med detta utskick är att verkligen be föräldrar att ta ansvar för, eller åtminstone skaffa sig vetskap om, sina omyndiga barns aktiviteter. Sådana här fasoner får tyvärr återverkningar:

Vi har velat att alla medlemmar ska ha tillgång till lokalerna eftersom de är mycket värdefulla för oss. Därför har koderna varit tillgängliga på vår hemsida, efter inloggning. Senast dörrkoderna ändrades var för ca 1-2 veckor sedan.

Pga att dessa problem fortsätter så tvingas vi göra dörrkoderna mindre tillgängliga, vilket vi beklagar.

Dörrkoderna kommer hädanefter (dvs. tills annat meddelas):

  1. ändras på fredagar
  2. läggas ut på de interna hemsidan på söndagar
  3. de som vill använda någon av lokalerna under fre-sön får
    1. boka lokalen och härvid skriva in namn, telefonnummer och e-mailadress enligt instruktion via länk på vår interna hemsida under ”Gemensamhetslokaler” OCH
    2. så tidigt som möjligt men senast ett dygn innan tillfället maila till lokalen@nattbrisen.se för att be om aktuell dörrkod
    3. i mailet presentera sig som fastighetsägare, med angiven boendeadress
  4. de som vill använda någon av lokalerna under övrig tid skall också boka enligt instruktionen, även om koden då är känd för de flesta. Kontaktperson behövs och vi gör gärna statistik om nyttjandet.

Avslutningsvis är inte syftet med denna åtstramning att inte låta ungdomar vistas i lokalerna överhuvud taget, utan att de bokas av ansvariga myndiga personer som är medlemmar i vår förening. Dessa kan då kontaktas vid eventuella problem. Dessutom är det ju så att om den bokas för längre än två timmar så skall en betalning på 200 kr erläggas till swish-numret enligt instruktionen.

Mvh

Styrelsen

Parkeringsförbuds-tider på garagetaken i vinter:

Vi ber alla vara uppmärksamma på de parkerings-förbudsskyltar som finns vid garagetaken. Genom ett stämmobeslut har vi valt att låta ett parkerings-vaktbolag se till att man inte har sin bil parkerad där i strid mot bestämmelser. Förvara om möjligt er bil inne i garaget. Följande tider ska södra och norra garagetaken vara utrymda oavsett om det är snö på taken eller inte:

Norra garagetaket: måndagar 6 jan, 3 feb, 2 mar;

Södra garagetaket: tisdagar 7 jan, 4 feb, 3 mar

Förbuden gäller dessa dagar mellan kl 9 och 15

 

/Styrelsen

Använd rätt uttag i laddboxen

På förekommen anledning vill vi informera om att rätt uttag, dvs det på ovansidan av laddboxen, ska användas för laddning av laddbara bilar i våra garage. Om kabelns kontakter inte passar till bilen kan korrekt kabel inhandlas av bilägaren hos NewEl (information nedan)

Det ”vanliga” 230V-uttaget på undersidan av laddstolpen (schuko-uttaget) ska inte användas för detta syfte då det är väldigt ineffektivt (dock innebär det inte någon brandrisk enligt NewEl). Om schuko-uttaget användas för motor-/kupé-värmare bör man via sin inloggning på ”My Charge Space” ha konfigurerat den till att endast vara påslagen i ca 3 timmar innan bilanvändning för att inte slösa energi.

Information från NewEl:

Om någon skulle använda Schuko-uttaget för att ladda sin bil görs ”det förmodligen för att man har en bil med Typ1-kontakt (Mitsubishi Outlander eller Nissan Leaf) . Laddboxens kabel har Typ2-kontakt (EU-standard). Det man gör då är att man byter kabel på laddboxen.

Vi har Typ1-kablar på hyllan och kan byta med kort varsel.

Pris:

Kabel Typ1       1050:-

Typ1-hållare:     165:-

Arbetstid 1h inkl resa 595:-

Alla priser exkl moms

 

För info: Det som gäller är som tidigare sagts att kostnaden för laddning av laddbara bilar belastas bilägaren. Shuko-uttagets strömanvändning är kostnadsfri endast om det används på rätt sätt enl ovan, vilket lätt kan kontrolleras.

Mvh

Styrelsen