LÄCKSÖKNING – STOR AKTIVITET TIS 11/6: Nedre Klockargränd blir utan varmvatten !

* Sekundärsystemet från södra uc ska tömmas på vatten och fyllas med gas för detektering av var någonstans läckan är, som läcker ut ca 120 liter per dygn.
* Jensen Läcksökning AB hjälper oss med detta.
* Räkna med att varmvatten saknas från kl 08.00, tisdagen 11:e juni.
* Till läckan hittas (förhoppningsvis snabbt samma dag) eller till dess att vi inte orkar leta längre (kanske som längst några dagar), kommer vi att vara utan varmvatten.
* Innan tömningen vill vi att samtliga 14 fastigheter med det ”gamla systemet” (dvs de som leder vattnet från sekundärsystemet in i och runt inne i fastigheten) stänger av pumparna, samt stänger av in- och utgående kranar/ventiler för att minska mängden vatten som skall tömmas, samt för att behålla ert vatten inne i era element osv. (mindre behov av luftning sedan).
* Vi kontaktar er 14 fastighetsägare separat om detta.
* Övriga 17 fastighetsägare på nedre Klockargränd behöver inte göra något, men det kan ändå vara bra att notera eventuella förändringar i era värmesystem.

Så varmt som det är nu så finns det nog i alla fall ingen bättre tid att göra detta arbete.

Mvh
/Styrelsen

Avstängning värme/varmvatten-möjlighet igen i natt fre kl 23 – lör kl 08 nedre Klockargränd

Ytterligare läcksökningsaktiviteter utförs i natt fredag 31/5, då värmen stängs av mellan kl 23 och kl 08 lördag morgon.
Mvh /Styrelsen

PS. Preliminärbokat datum för mer omfattande läcksökning på nedre Klockargränd är tisdag 11/6. Då är det lämpligt att ni som har det gamla värmesystemet, utan egen värmecentral i fastigheten, stänger av kranarna/ventilerna i gränssnittet mot grändens rör eftersom vi ska tömma systemet på vatten och då helst hålla kvar vattnet inne i fastigheterna, inför påfyllning av spårgas. Denna aktivitet kan gå fort eller ta några dagar, varför ni bör förbereda er på att varmvatten kan saknas under ett flertal dagar. DS.

Läcksökning fortsättning – Tips inför sommaren

Under de varma sommarmånaderna är det ett tips för alla i Nattbrisen att ha sin värmepump avstängd i våra välisolerade fastigheter. Den går mest annars i onödan och drar el. (pumpen leder ju varmvatten till elementen och har ingenting med varmvattnet ur vattenkranarna hemma att göra). Man stänger av pumpen via en strömbrytare eller genom att dra ut en kontakt i ett vägguttag.

För er som har det gamla värmesystemet på nedre Klockargränd är det dock extra viktigt att stänga av värmepumpen under kommande läcksökningsaktiviteter (gäller alltså er som inte har någon egen värmecentral hemma). Ett särskilt meddelande har gått ut till er via smsgrupp.se/supertext. När vi sedan ska tömma systemet för att leta läckan med gas så kan annars era pumpar skadas om de går torra.
Under denna helg är risken dock liten för skada pga relativt kortvarig avstängning nattetid.


Mvh Styrelsen

Läcksökning forts. södra uc – värmeavstängning nu i helgen nattetid (23-08) nedre Klockargränd

Äntligen börjar det bli varmare ute, och då kan vi gå vidare med läcksökningen i värmeslingan via södra undercentralen. Vinterns dylika aktiviteter, med ljudteknik och visuell spårmedel-teknik, ledde tyvärr inte till att vi fann läckan. Som vi talat om tidigare läcker det ut ca 120 liter per dygn. Vi vill nu gå vidare med vätgas-metoden, men först blir det en test:

Under helgen 24-27/5 kan vi komma att stänga av värmekranarna till nedre Klockargränd under nattetid mellan kl 23 och kl 08. Räkna med att inte kunna få varmvatten under dessa tider.

Syftet med denna test är att säkerställa att läckan (eller läckorna) verkligen befinner sig någonstans i nedre Klockargränd. Testen i vintras gav visserligen detta resultat, men avstängningen skedde då under markant kortare tid, vilket kan betyda osäkerheter.
Fortsatt undersökning handlar om att tömma systemet på vätska och fylla rören med vätgas som sedan kommer att läcka ut och som då ”lättare” kan detekteras. Tidpunkten för detta återkommer vi med.

/Styrelsen

*OBS* Viktig info: Ny fokuserad läcksökning södra uc: torsdag 11:e januari

Torsdag 11:e jan nästa vecka kommer vi återigen stänga av värmen mellan kl 09 och kl 12. Detta gäller längorna 8, 11-12, 15-23 (som får värme från södra undercentralen).

Denna gång behöver dock inte hela nedre Klockargränd stänga av sina kranar och pumpar utan enbart länga 17 (fyra fastigheter) och ett par-tre stycken närliggande fastigheter i länga 20. Vi kommer att kontakta er separat om detta. Viktigt att ni emellertid också stänger av eventuell annan utrustning som t.ex. tvättmaskiner och diskmaskiner, fläktar och annat.

Även om det just nu är okristligt kallt så ska det faktiskt bli omkring nollan nästa vecka. Men det går alltså inte att få varmvatten eller värme under denna tid alltså.

Bakgrunden till denna kommande aktivitet är resultatet från föregående läcksökningsaktivitet då vi med en viss sannolikhet kunde identifiera en läcka vid länga 17. Därför behöver vi fokusera oss på det området. Firman Jensen Läcksökning hjälper oss med detta och även denna gång används ljudmätnings-metoden.

/Styrelsen

*OBS* Viktiga aktiviteter för läcksökning nedre Klockargränd (södra uc)

– Ett extra föreningsmeddelande lades igår i brevlådorna på nedre Klockargränd (33 st fastigheter) med viktiga uppmaningar inför helgen och kommande vecka –

Det är det viktigaste syftet med detta inlägg. Men det riktar sig f.ö till alla andra som får sin värme från södra uc. (=Längorna 8, 11-12, 15-23).

Kort bakgrund:
* Under den översiktliga läcksökningen för ett par veckor sedan lokaliserades läckan till nedre Klockargränd (längor 17-21)
* Läcksökar-firman var på besök i onsdags varvid följande plan lades:
– Läcksökning skall utföras torsdag 14/12 (obs: ej onsdag) under ett par-tre timmar fr.o.m. kl 09.00
– Tekniken som ska användas är då ljudteknik för att lyssna efter läckan.
– Det är då mycket viktigt att alla störande pumpar (cirkulationspumpar och övriga fjärrvärmekopplade pumpar) ska stängas av innan mätningen
– Därför behöver vi i arbetsgruppen, helst under denna helg: 9-10/12, få tillträde till fastigheterna på nedre Klockargränd för en kontroll av avstängningsmöjligheterna
– Vi behöver också få tillträde till fastigheterna under läcksökningsdagen för att göra den fysiska avstängningen.
– Instruktioner för att svara på detta i email till mig har givits i vårt utskick i brevlådorna.

Jag har redan fått en del email. Tack för det. Hoppas även att ni som inte svarat gör det snart, helst idag.

För övriga längor kan nämnas att värmen behöver stängas av under läcksökningen, så att det inte går att få varmvatten under den tiden. Men ni behöver inte göra något speciellt annars.

Mvh
Björn Edlund, styrelseledamot

Schakt och fiberkabelläggning Org.gr. – status

Info inkommet i fredags (16/4) från Seom/Utechs arbetsledning ang kabelläggningen på Organistgränd:

”Nu har jag delat ut ert område till vårt asfaltsgäng. Så fr.o.m. nästa vecka är dem och jobbar i området. Vi har ett gäng som kommer först och justerar ytan inför läggning, vilket innebär att man skottar ur massor och plattar till ytan så att asfalten sedan har bra underlag att läggas på. När dem är klara så kommer asfaltsgängen och utför själva beläggningen.

Jag vet i nuläget inte exakt start i nattbrisen men kan meddela er innan, dock förmodligen med kort varsel.

OBS att när ytan är justerad så kommer det vara en kant på ca 4cm och eventuella brunnar/ventiler sticker upp, så viss snubbelrisk föreligger. Vi försöker att markera ut kanten så mycket som möjligt och det brukar inte heller stå öppet särskilt länge, utan det handlar i värsta fall om någon dag eller två innan asfalten är på plats.”

/Styrelsen

Kort varsel info! Schakt för fiberläggning Organistgränd med början nu på måndag

Nu på måndag 8/3 kommer schaktmaskiner att påbörja arbete med läggning av fiberkabel till våra gemensamma anläggningar (Norra och Södra garaget samt de båda gemensamhetslokalerna). Arbetena görs enligt bifogad kartbild och tidplan och kommer alltså ta uppskattningsvis 2 veckor.

Vi beklagar det korta varslet och eventuella störningar detta innebär för de närboende. Bilkörning (till och från längorna 8, 11 samt norra delen av länga 16) på Organistgränd kommer inte vara möjlig under arbetstiden.

Bakgrund:

I styrelsen har vi beslutat att uppgradera data-nätverket i dessa våra gemensamhetsanläggningar. I avtalet med SEOM_stadsnät som framfördes på förra årets stämma, i vilket våra bredbandsomvandlare nu utbytts, ingår även en installation av fiberbredband till dessa anläggningar.

Vi använder redan några olika typer av nätverk från olika leverantörer i dessa anläggningar för olika syften (laddstolpar, wifi, dörr-kodlås till lokaler samt garageport-öppnare), till olika kvalitet och kostnad. Vi har sett det som en kostnadseffektiv åtgärd att säkerställa ett stabilt bredband i form av installation av fiberkabel från SEOM_Stadsnät, för att möta dessa och framtidens krav på datanätverk. De faktiska tjänster som kommer kopplas till fiberabonnemanget i närtid är främst wifi till laddstolpar och lokaler, men vi kommer naturligtvis att kunna koppla även andra tjänster till bredbandet om vi vill det. Ett exempel på syfte, som vi i framtiden kan besluta om, är bevakningskameror i garagen, vilka kräver dylikt data-nätverk.

Arbetsplan från projektledaren på Utech

”Jag har valt att dela in schaktet i 3 sträckor för att enklare kunna planera. Räknar med att det kommer ta ca 1,5 vecka att gräva och med lite kringarbete så tar det ca 2 veckor. Förutsatt att vi kan hålla arbetstiderna 07-15:30.

I sträcka 1 så kommer vi gräva och lägga igen samma dag, då det ska följa det befintliga som idag verkar gå mitt i vägen så går det inte att hålla öppet tills nästa dag.

I sträcka 2 så kommer vi gräva längre in mot tomterna på vänster sida, om det är ok för er, då kan vi lämna en liten grop öppen (avgränsad av staket) tills nästa dag men ändå hålla det framkomligt.

I sträcka 3 så kommer vi följa det befintliga i den mån det går, vilket även det går i kanten av vägen/mjukyta.

Jag tänker att vi börjar med att bryta upp all asfalt som ska bort för hela sträckan. Sedan påbörjar vi sträcka 1 och går sedan på sträcka 3. Och sist så kör vi sträcka 2.

Benämning

Antal Meter

Tidsåtgång

1 Gemensam sträcka 2rör:

29

1,5

dagar

2 Schakt till lokal Norr 1rör:

76

4

dagar

3 Schakt mot fiberskåp Öst 1rör:

46

2,5

dagar

Totalt:

151

  ”

/Styrelsen

Den gemensamt betalda TV-tjänsten stängs av 31:a januari 2021 !

Här kommer mer information angående uppgraderingen av medieomvandlarna.

Datum för avstängning av den gemensamt betalda tv-tjänsten är nu beslutad till om exakt två månader, dvs 31:a januari 2021.

Denna information gäller alltså främst dig som idag nyttjar det tv-kanalutbud som vi hittills har betalat gemensamt för till alla, dvs SVT 1, SVT 2, TV 3, TV 4, Kanal 5, TV 6, SVT Barn, 24, Kunskapskanalen, Sjuan, Eurosport, TV 4 Fakta, Kanal 9, TV 10, BBC World, TV 12, National Geographic och National Geographic Wild.

Om du fortsättningsvis vill nyttja exakt samma tv-utbud som tidigare enligt ovan kan en beställning hos SEOM_Stadsnät göras. På websidan vi länkade till tidigare: https://www.seom.se/fiber-och-tv/kabel-tv/kabel-tv-tjanster/ är det då ’kanalpaket stor’ som idag erbjuder ovanstående tv-kanaler för 110 kr/mån. (Notera att den installationskostnad på 500 kr som framgår på samma websida för denna tjänst då bortfaller i vårt fall). Här finns även möjlighet att köpa ”Digitalt tillval”.

Hårdvarubytet är i sig dock ”gratis” för medlemmarna och innebär att en ny medieomvandlare med kapaciteten 1 Gbit/s installeras istället för vår befintliga som har kapaciteten 100 Mbit/s och som nu börjar ha många år på nacken och oftare och oftare orsakar tekniska problem enligt vad vi har sett. Felanmälningarna har lett till långa ledtider pga ett ”oklart” ägarskap där styrelsen har blivit inblandad. Fr.o.m uppgraderingen kommer denna typ av ärenden hanteras mycket enklare direkt mellan medlemmen och tjänste-leverantören, vilket vi informerade om i förra utskicket, på kallelsen till stämman samt på stämman.

Även om bokning för uppgraderingen inte sker tillräckligt tidigt för att den nya medieomvandlaren skall finnas på plats sista januari 2021, så har medlemmen åtminstone möjlighet att beställa eventuella nya tv-tjänster från det datumet (så länge som inte kapaciteten 1Gbit/s krävs).

Ni som uppgraderar till den nya medieomvandlaren innan sista januari 2021 och hittills har nyttjat dessa tv-kanaler (och alltså redan har erforderlig övrig utrustning för detta) kan nyttja den gemensamt betalda tv-tjänsten fram till avstängningsdatumet.

För att få tv-tjänster via internet kan någon av SEOM_Stadsnäts internet-underleverantörer (förutom Boxer eller Telenor) kontaktas. Dessa finns uppräknade på följande websidor, beroende på vilken hastighet som önskas: https://portalen.seom.se/butik/kategori/internet/10-100-mbit/ samt https://portalen.seom.se/butik/kategori/internet/101-1000-mbit/

/Styrelsen

Inbrott (igen) i norra garaget – Gå med i Grannsamverkans sms-grupp för din gränd

Igår onsdag under en tidpunkt som vi tror var mellan kl 21.00 och 22.30 så bröt sig någon/några in via dörrarna till nedre planet samt till mellanplanet (vid trappan) till det norra garaget. Ser ut som nån använt kofot på våra plåtdörrar där. Oklart vad som gjorts därinne, men vi kan verifiera att åtminstone en bil fick åverkan på nedre plan där en bildel stals.

Vi uppmanar alla att gå med sms-grupperna för Grannsamverkan för er gränd. Kontaktombuden för Grannsamverkan och deras kontaktuppgifter kan ni hitta genom att logga in på de interna sidorna och läs under Tjänster / Grannsamverkan

Ett 60-tal medlemmar är redan med i sms-grupperna vilket är rätt många, men det är ju bra om vi blir ännu fler.

Om ni upptäcker att något brottsligt har utförts på er parkeringsplats så bör ni polisanmäla detta. Vi har redan polisanmält själva händelsen.

När det gäller dörrarna har vi idag hämtat in offerter på förstärkande brytskydd.

Övriga åtgärder för att öka tryggheten i Nattbrisen tittar vi också på i styrelsen, och t.ex. idag har vi bl.a. utrett lite om infrastrukturen i det nätverk vi vill skapa omkring våra gemensamhetsanläggnings-byggnader, bl.a. med trygghetsskapande utrustning i åtanke. Mer information kommer.

/Styrelsen