Parkeringsförbuds-tider på garagetaken i vinter:

Vi ber alla vara uppmärksamma på de parkerings-förbudsskyltar som finns vid garagetaken. Genom ett stämmobeslut har vi valt att låta ett parkerings-vaktbolag se till att man inte har sin bil parkerad där i strid mot bestämmelser. Förvara om möjligt er bil inne i garaget. Följande tider ska södra och norra garagetaken vara utrymda oavsett om det är snö på taken eller inte:

Norra garagetaket: måndagar 6 jan, 3 feb, 2 mar;

Södra garagetaket: tisdagar 7 jan, 4 feb, 3 mar

Förbuden gäller dessa dagar mellan kl 9 och 15

 

/Styrelsen

Använd rätt uttag i laddboxen

På förekommen anledning vill vi informera om att rätt uttag, dvs det på ovansidan av laddboxen, ska användas för laddning av laddbara bilar i våra garage. Om kabelns kontakter inte passar till bilen kan korrekt kabel inhandlas av bilägaren hos NewEl (information nedan)

Det ”vanliga” 230V-uttaget på undersidan av laddstolpen (schuko-uttaget) ska inte användas för detta syfte då det är väldigt ineffektivt (dock innebär det inte någon brandrisk enligt NewEl). Om schuko-uttaget användas för motor-/kupé-värmare bör man via sin inloggning på ”My Charge Space” ha konfigurerat den till att endast vara påslagen i ca 3 timmar innan bilanvändning för att inte slösa energi.

Information från NewEl:

Om någon skulle använda Schuko-uttaget för att ladda sin bil görs ”det förmodligen för att man har en bil med Typ1-kontakt (Mitsubishi Outlander eller Nissan Leaf) . Laddboxens kabel har Typ2-kontakt (EU-standard). Det man gör då är att man byter kabel på laddboxen.

Vi har Typ1-kablar på hyllan och kan byta med kort varsel.

Pris:

Kabel Typ1       1050:-

Typ1-hållare:     165:-

Arbetstid 1h inkl resa 595:-

Alla priser exkl moms

 

För info: Det som gäller är som tidigare sagts att kostnaden för laddning av laddbara bilar belastas bilägaren. Shuko-uttagets strömanvändning är kostnadsfri endast om det används på rätt sätt enl ovan, vilket lätt kan kontrolleras.

Mvh

Styrelsen

Information om strykning av omröstning nr 4 på stämman

Som alla sett i kallelsen till stämman, som är på TISDAG, den 22/10, så vill vi genomföra en del omröstningar. Detta är lättare sagt än gjort eftersom tiden är knapp och mycket skall hinnas med. Eventuella diskussioner i ärendena behöver ta sin tid.

Vi har emellertid kommit till slutsatsen att stryka från agendan omröstning (nr4), som handlar om kostnaden för utredningen att förändra detaljplanen till att bevilja vindsinredning.

Några olika typer av invändningar kring frågan har inkommit till styrelsen från medlemmar hittills. De är samtliga av juridisk karaktär och vi tror att minst en av dessa gör att en omröstning blir svår att genomföra.

Vi kan inte säga idag huruvida frågan återkommer på annan stämma eller om den kommer hanteras på annat sätt. Detta kräver en liten utredning.

Så vår förhoppning är att vi, med en fråga borttagen, lättare kan genomföra stämman inklusive de kvarvarande omröstningarna.

 

Vänligen och trevlig helg

Styrelsen

Ett problem med fjärrvärme-systemet kopplat till norra undercentralen

Ett läckage i fjärrvärme-systemet associerat med norra undercentralen har upptäckts, vilket vi behöver hantera.
I detta läge skulle vi vara hjälpt av information från medlemmar som eventuellt har upptäckt ett dylikt läckage i fjärrvärmesystemet i sina egna fastigheter (gäller alltså boende på Kantorsgränd och Organistgränd)!?
Ett annat alternativ kan vara att läckaget befinner sig i marken någonstans, dvs utanför fastigheterna.

Det är så att säga felsökningsfokus just nu, inget annat. Parallellt med denna förfrågan gör vi andra undersökningar också. Det föreligger inte några akuta risker.

Om någon känner sig berörd av detta, vänligen återkoppla till värmeansvarig Erik Dunkars 070-786 35 47, Undercentral-ansvarig Roger Scherman 070-373 91 55 eller till någon annan i styrelsen.

/Styrelsen

Uppdatering städdag imorgon lördag

Sopningen av garagen som är beställd till lördag blir högst troligen utförd tidigt vid 9-tiden. Då maskinen är hög så bör man montera ned eventuella takboxar och liknande som man har hängande på sin parkeringsplats.

Tyvärr blir sopningen av gränderna inte av förrän på måndag. Grushögen vid södra containern får vi väl försöka skotta undan. Vi beklagar detta.

Frågor kan besvaras av bygfogde Stefan Markenfelt, tel. 070-534 53 72

SMHI förväntar sig en varm dag med lätt molnighet:)

/Styrelsen

Välkomna på städdag nu på lördag 27/4 fr kl 10. Kom ihåg flytta bilar från garage och garagetak före kl 9

Välkomna alla på städdag nu på lördag 27/4.
Vid kl 10 kör vi igång. Till varje länga hör ett ”samfällighetsområde” som skall städas. Ansvarig för er länga kan tala om vilket det är (man kan också fråga byfogde Stefan Markenfelt).
Innan lördag kommer gränderna att vara sopade, samt två containrar ha ställts på plats vid södra och norra vändplan. Kom ihåg att bara trädgårdsavfall får slängas i containrarna.
Dessutom skall bilarna ha flyttats ut ur garagen och från garagetaken vid kl 9 så att dessa utrymmen kan maskinsopas  (och eventuellt spolas med vattenslang).
Några timmar senare (omkring kl 13) finns det korv, korvbröd och dryck, för samkväm vid de egna gårdarna (där vi hoppas att ni kan ställa fram ett par tre grillar)
Vi hoppas på bra väder!
/Styrelsen

VA-arbeten Klockargränd mars

Som vissa redan har märkt är VA-folket tillbaka på Klockargränd och schaktar lite akut pga att de upptäckt att brunnen inne vid länga 20 läcker. Enligt uppgift skall de vara klara med det jobbet ikväll fre 29/3.

Nästa vecka (v14) kommer de att schakta upp en brunn utanför Klockargränd 13. De kommer troligtvis att schakta där på måndag och om det är som de tror så kommer det att vara återfyllt till kvällen.

Vad gäller åter-asfaltering så finns inga uppgifter om det ännu.

Gemensamhetslokalerna – Ny information

Styrelsen ser positivt på att Nattbrisens medlemmar utnyttjar gemensamhetslokalerna, och vill därför främja att fler bokningar görs. Här kommer lite information om vad styrelsen hittills har åstadkommit:

  • Nu finns det kodlås inte bara till norra lokalen utan även till södra.
  • Samtliga gamla nyckelbrickor och koder som hittills fungerat till norra lokalen är nu borttagna
  • Fr.o.m. nu hittar man den relevanta informationen (dvs koderna) på de interna medlemssidorna efter inloggning! Klicka sedan i vänsterspalten under ”Tjänster” på ”Gemensamhetslokaler”!
  • Koder kommer att uppdateras vid behov
  • En diskmaskin är placerad i norra lokalens kök (men tyvärr går det inte att använda den än – inkoppling av rörmokare är beställd denna vecka)

Läs även nya texten om Gemensamhetslokalerna på vår publika hemsida för mer information:

Gemensamhetslokalerna i Nattbrisens samfällighetsförening

Notera betalningen på 200 kr för längre tidsbokning än 2 timmar. Den kan betalas kontant till lokalansvarig (Ulrika Nykvist) eller via samfällighetens swish-nummer: 1235695093

/Styrelsen