*OBS* Viktiga aktiviteter för läcksökning nedre Klockargränd (södra uc)

– Ett extra föreningsmeddelande lades igår i brevlådorna på nedre Klockargränd (33 st fastigheter) med viktiga uppmaningar inför helgen och kommande vecka –

Det är det viktigaste syftet med detta inlägg. Men det riktar sig f.ö till alla andra som får sin värme från södra uc. (=Längorna 8, 11-12, 15-23).

Kort bakgrund:
* Under den översiktliga läcksökningen för ett par veckor sedan lokaliserades läckan till nedre Klockargränd (längor 17-21)
* Läcksökar-firman var på besök i onsdags varvid följande plan lades:
– Läcksökning skall utföras torsdag 14/12 (obs: ej onsdag) under ett par-tre timmar fr.o.m. kl 09.00
– Tekniken som ska användas är då ljudteknik för att lyssna efter läckan.
– Det är då mycket viktigt att alla störande pumpar (cirkulationspumpar och övriga fjärrvärmekopplade pumpar) ska stängas av innan mätningen
– Därför behöver vi i arbetsgruppen, helst under denna helg: 9-10/12, få tillträde till fastigheterna på nedre Klockargränd för en kontroll av avstängningsmöjligheterna
– Vi behöver också få tillträde till fastigheterna under läcksökningsdagen för att göra den fysiska avstängningen.
– Instruktioner för att svara på detta i email till mig har givits i vårt utskick i brevlådorna.

Jag har redan fått en del email. Tack för det. Hoppas även att ni som inte svarat gör det snart, helst idag.

För övriga längor kan nämnas att värmen behöver stängas av under läcksökningen, så att det inte går att få varmvatten under den tiden. Men ni behöver inte göra något speciellt annars.

Mvh
Björn Edlund, styrelseledamot