Slamsugning av oljeavskiljarna fredag 9 september

Recover kommer för att slamsuga brunnarna i garagen, samt garagens oljeavskiljare.

Bilplats mot östra sidan (sidan mot vårt område) i nedre garagen?

Den som har bilplats mot östra sidan i nedre garagen bör lämna 1 meters lucka mot väggen, eller ställa bilen på P-däcket.

Detta för att kunna komma åt att dra slang utefter väggen till de bortre brunnarna.

 

 

Vid frågor, kontakta byfogden på:

byfogde@nattbrisen.se