Uppdaterad information: Arbete Organistgränd

Nästa steg är asfaltering.

”Asfaltsverken” öppnar nästa vecka då de kommer att börja jobba med asfalteringar av olika jobb som de har kvar efter vintern. Vi vet alltså inte exakt när det blir hos oss (pga köbildning) men det kommer vi att kunna fråga om nästa vecka. Vi har lagt in önskemål om att få asfalterat så snart som möjligt. I samband med det kommer de också att färdigställa ytorna (även gräsmattorna så att det blir snyggare än idag).
Kabeldragningen och installation av utrustning i våra lokaler kommer ske inom kort.
Grusytan där de ska asfaltera kan det vid till exempel ihållande regn bildas hål. Om dessa blir stora och måste åtgärdas, vänligen kontakta styrelsen.