Laddboxar till Nattbrisen

Vi har glädjen att informera er alla om att Nattbrisens samfällighetsförening har beviljats bidrag för uppförande av 48 stycken laddpunkter för icke-publik normalladdning av elfordon. Beslutet har fattats med stöd av 9§ och 10§ förordningen om stöd till lokala klimatinvesteringar (klimatklivsförordningen).

Det här innebär att vi kan installera 12 laddpunkter (boxar) per garageplan. Detta till en fast kostnad om 3400 kronor per laddboxägare. Därutöver tillkommer kostnaden för egen förbrukning av el per laddbox månadsvis. Installationen skall senast vara klar 2018-04-30 men förhoppningsvis före det.

För att kunna gå vidare med installationen önskar vi att ni fyller i denna enkät enligt det alternativ som passar er. Vi kommer att prioritera de som har eller har beställt ett elfordon i första hand. Vi har tidigare gjort en enkät men mycket kan ha hänt sedan sist. Därför vill vi att ni fyller i enkäten igen för att få en bild av det aktuella behovet. Vänligen kryssa i det alternativ som passar er via webbformuläret senast 2017-12-22. Om ni inte är intresserade av en laddbox behöver ni inte svara på något av alternativen.

https://www.webbenkater.com/s/7915dc0