Parkeringsförbuds-tider på garagetaken i vinter:

Vi ber alla vara uppmärksamma på de parkerings-förbudsskyltar som finns vid garagetaken. Genom ett stämmobeslut har vi valt att låta ett parkerings-vaktbolag se till att man inte har sin bil parkerad där i strid mot bestämmelser. Förvara om möjligt er bil inne i garaget. Följande tider ska södra och norra garagetaken vara utrymda oavsett om det är snö på taken eller inte:

Norra garagetaket: måndagar 6 jan, 3 feb, 2 mar;

Södra garagetaket: tisdagar 7 jan, 4 feb, 3 mar

Förbuden gäller dessa dagar mellan kl 9 och 15

 

/Styrelsen